English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego ds. Funduszy Europejskich w ramach Rady Dialogu Społecznego

11-01-2016

Dnia 11 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego ds. Funduszy Europejskich w ramach Rady Dialogu Społecznego.

 

Zespołowi przewodniczy reprezentant Forum Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski. Ze strony administracji rządowej w pracach biorą udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Renata Szczęch. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują Dariusz Kapusta i Ewa Płodzień-Pałasz z Departamentu Funduszy Europejskich.

 

W trakcie posiedzenia przyjęto zasady pracy Zespołu i harmonogram posiedzeń w 2016 r. oraz ustalono najważniejsze kwestie, którymi zajmie się zespół.

 

Dyskusja skupiła się na zapowiadanych przez rząd zmianach w dokumentach strategicznych dotyczących wdrażania funduszy unijnych. Minister Chorąży zadeklarował, że partnerzy społeczni zostaną zaangażowani w proces konsultacji dokumentów – w tym planu przyśpieszenia i zwiększenia efektywności wydatkowania środków. Partnerzy podkreślili, że prawidłowa realizacja zadań związanych z wydawaniem funduszy unijnych w Polsce będzie możliwa tylko przy pełnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.