English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2

17-03-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) lub konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Termin naboru wniosków planowany jest na okres od 15.04.2016 do 15.06.2016 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest w okresie nie dłuższym niż  90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 60 000 000 PLN.

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR.