English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogramy konkursów na 2016 r.

20-01-2016

Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych wyniesie 8 mld złotych. W planach jest 25 konkursów.

 

Pierwszy konkurs ogłoszono w grudniu 2015 r. – jego przedmiotem są prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór trwa do końca lutego bieżącego roku.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 500 mln zł.

 

Drugi konkurs, z analogicznym budżetem, Centrum ogłosi jesienią. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie także w ramach trzech konkursów adresowanych do nich w ramach poddziałania 1.1.1, czyli tzw. „szybkiej ścieżki”. Ich założeniem będzie podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jeden z nich – to nowość w ofercie Centrum – będzie przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Łączny budżet tych konkursów to ponad 2 mld zł.

 

W ramach działania 1.2 uruchomione zostaną dwa nowe programy sektorowe. Ustanowione na wniosek zrzeszeń przedsiębiorców (stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych, itp.) odpowiadają na konkretne, zdiagnozowane potrzeby sektorów przy uwzględnieniu ich potencjału rozwojowego.

Nabór wniosków w adresowanym do branży chemicznej programie INNOCHEM rozpocznie się już 1 lutego tego roku. Kolejne nabory skierowane do innowatorów z przemysłu włókienniczego InnoTextile planowane są na kwiecień. Na wsparcie prac B+R w tych sektorach NCBR przeznaczył 180 mln zł.

 

W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR ogłosi także:

  • trzy nowe konkursy skierowane do konsorcjów składających się z jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz do samodzielnych jednostek naukowych: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Poddziałanie 4.1.1), Regionalne agendy naukowo-badawcze (Poddziałanie 4.1.2) oraz Programy badawcze wirtualnych instytutów (Poddziałanie 4.1.3).
  • drugi konkurs w ramach poddziałania 4.1.4: Projekty aplikacyjne.

 

NCBR będzie także kontynuowało nowatorskie programy BRIdge Alfa i BRIdge VC, w ramach których we współpracy z wyłonionymi partnerami – funduszami wysokiego ryzyka – zaoferowane zostanie publiczno-prywatne wsparcie najbardziej innowacyjnym projektom.

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu konkursów znajdują się tutaj.