English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Fundusze Europejskie Nabory partnerów do projektów
Zakładki 3
zakladki_video

Nabory partnerów do projektów

DRUKUJ

Nabór partnera do projektu z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach

20-01-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają otwarty nabór partnera krajowego do współpracy w przygotowaniu i realizacji

projektu z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach


w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16

ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 


Wymagania dotyczące Partnera:

  1. status regionalnej lub branżowej organizacji pracodawców bądź regionalnego lub branżowego związku zawodowego, który na koniec ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2014) zrzeszał minimum 30 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników zatrudnionych u przynajmniej 30 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i na koniec ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2014) posiadającej udział składki członkowskiej w budżecie (przychód organizacji wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.) w wysokości min. 25%  

 

Zgłoszenia do współpracy należy złożyć drogą elektroniczną do 28 stycznia 2016 r. na adres e-mail: .

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zasadach naboru:
Dariusz Kapusta – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

tel.: (+48 22) 518 87 80, e-mail: