English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Fundusze Europejskie Nabory partnerów do projektów
Zakładki 3
zakladki_video

Nabory partnerów do projektów

DRUKUJ

Nabór partnera do projektu dotyczącego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

09-03-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają otwarty nabór partnera krajowego

do współpracy w przygotowaniu i realizacji

 projektu dotyczącego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

do konkursu nr

RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16

ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

 

w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

Wymagania wobec Partnera:

  1. nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,
  2. posiada udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt (polegające na udzieleniu wsparcia w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
  3. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działa nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w województwie świętokrzyskim w obszarze aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 

Zgłoszenia do współpracy należy złożyć drogą elektroniczną do 15 marca 2016 r.

na adres e-mail:

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zasadach naboru:

Dariusz Kapusta – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

tel.: (+48 22) 518 87 80, kom. 512 599 064; e-mail: