English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Mobilni w Europie

DRUKUJ

Projekt ma na celu wzrost jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego podmiotów zaangażowanych w ich realizację w sektorze publicznym. Celem jest wprowadzenie najlepszych praktyk (najbardziej efektywnych) do praktyki polskich instytucji lub podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych, poprzez umożliwienie zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w innych państwach w zakresie problemów i wyzwań, z którymi spotykają się oni w swoim miejscu pracy, a następnie wdrażanie zmian we własnej praktyce. Zdobyte przez uczestników projektu wiedza i doświadczenia będą wykorzystane na rzecz usprawnienia realizacji zadań przez wysyłające ich instytucje w obszarze zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości i edukacji.

 

Partnerzy projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

 

Czas realizacji: 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

 

Wartość projektu: 1 471 678,02 zł

 

Kwota dotacji: 1 471 678,02 zł (100% wartości projektu)

 

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności pracy 210 (158K/52M) pracowników organizacji i instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu centralnym i regionalnym w Polsce. W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne 5-dniowe wyjazdy zagraniczne, podczas których uczestnicy realizując Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej poznają najlepsze praktyki w zakresie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania politykami publicznymi w 3 obszarach: zatrudnieniu, rozwoju przedsiębiorczości i edukacji.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zawarli partnerstwo ponadnarodowe z 9 partnerami z państw członkowskich UE, posiadającymi adekwatne doświadczenie. Szerokie partnerstwo zapewni wzajemne uczenie się, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami, będzie sprzyjało lepszemu dostosowaniu do specyficznych i zróżnicowanych potrzeb uczestników.

 

Kontakt:

Ewa Bytniewska

tel.: (22) 518-87-47