English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

PPP dla MMŚP

DRUKUJ

Projekt PPP dla MMŚP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) ma na celu zwiększenie zdolności do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji ich pracowników z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie kraju. W ramach projektu wsparciem zostają objęci zarówno pracownicy, którzy są zaangażowani w realizację tego typu przedsięwzięć, jak również w przyszłości zamierzają zajmować się przedmiotowym tematem. Wsparcie realizowane jest poprzez cykl szkoleń ogólnych i dedykowanych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerów z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego, poprzedzone analizą potrzeb.

 

Czas realizacji: 01.09.2016 r. - 31.12.2017 r.

 

Kwota dotacji: 647 687,50 zł.

 

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku 100 przedsiębiorstw z sektora MMSP posiadających siedzibę na terenie kraju, poprzez wzrost kompetencji z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przez ich pracowników do 31.12.2017 roku. Uczestnictwo w szkoleniach ogólnych i dedykowanych z zakresu PPP umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności pracownikom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozwoli na skuteczniejsze funkcjonowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

 

Kontakt:

Katarzyna Łukomska – kierownik projektu

tel. 22 518 87 44

 

Strona www: www.ppp.pracodawcyrp.pl