English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Zespół

DRUKUJ

Dariusz Kapusta - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.

 

W latach 2012-2015 dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – instytucji pośredniczącej i wdrażającej w zakresie funduszy unijnych, gdzie odpowiadał za realizację projektów o wartości ok. 1,5 mld złotych realizowanych w ramach EFS, POIG, POPC; przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych gdzie odpowiadał m.in. za ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie oraz wdrażanie projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Posiada certyfikowane uprawnienia w zarządzaniu projektami metodyką Prince 2. Członek Komitetów Monitorujących POWER, POIR, PROW; tematyką Unii Europejskiej w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych zajmuje się od lat. Jako ekspert ds. oceny merytorycznej wniosków z ramienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego współpracuje z wieloma Instytucjami Pośredniczącymi/Instytucjami Wdrażającymi PO; autor licznych publikacji oraz trener szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz wdrażania i zarządzania programami unijnymi. Członek Jury konkursu „Dobre praktyki”.

 

Uczestniczył w przygotowaniu i koordynował Rządowy Program Karty Dużej Rodziny - był odpowiedzialny za pozyskiwanie Partnerów programu ze strony biznesu i administracji samorządowej. Współrealizował Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 oraz Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Odznaczony srebrnym medalem ,,Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

 

 

Kontakt

tel.: (+48 22) 518 87 80                  
e-mail:

 

 

 

Zespół:

 

Ewa Płodzień-Pałasz - Ekspert ds. Funduszy

; tel. 22/518-87-42; kom. 504-122-979

 

Kamil Mich - Ekspert ds. funduszy

; tel.22/518 87 38

 

Monika Jaworska - Specjalista ds. funduszy

; tel. 22/ 518 87 78

 

Ewa Bytniewska – Specjalista ds. funduszy

; tel. 22/518-87-47

 

Anna Panasz – Specjalista ds. funduszy

; tel. 22/ 518-87-72