English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

INFARMA
Zakładki 3
zakladki_video

INFARMA

DRUKUJ

Infarma

 

Infarma to Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, który został utworzony w sierpniu 2006 roku przez firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Przedstawiecieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych.

 

Podobnie, jak w przypadku Stowarzyszenia, celem Infarmy jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemopwych w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Rozwiązania takie powinny pozwalać polskim pacjentom na korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii tak, by polskie standardy leczenia odpowiadały najlepszym światowym standardom.

 

Infarma reprezentuje 30 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo - rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne.

 

Infarma jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających innowacyjną branżę farmaceutyczną (EFPIA, IFPMA).

 

Do najważniejszych zadań Infarmy należą również działania zmierzające do dalszego porządkowania rynku leków w Polsce. Dotyczy to wprowadzenia jasnych procedur rejestracji leków oraz racjonalnych zasad ich refundacji. Związek przejął wprowadzone przez SPIFF normy etyczne w zakresie promocji i reklamy leków.

 

Organizacja zabiega również o przestrzeganie zasad prawnych w tym obszarze. Podobnie, jak firmy członków Stowarzyszenia, firmy zrzeszone w Infarmie obowiązuje przyjęty w lutym br. Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej. Dokument ten jest zgodny z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne, przepisami Unii Europejskiej oraz Kodeksem Dobrej Praktyki Promowania Leków EFPIA.

 

Swoimi działaniami Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych chce pokazać, iż obecność zagranicznych producentów na polskim rynku farmaceutycznym oznacza dla polskich pacjentów dostęp do nowoczesnych leków, co może w dużej mierze stanowić o poprawie stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Korzyści odnosi również polska gospodarka w postaci inwestycji, podatków oraz transferu know-how.