English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy

29-04-2015

W związku z rejestracją Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Kolei Mazowieckich przez Państwową Inspekcję Pracy, zapisy tego dokumentu będą obowiązywać od 1 maja 2015 r.

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników „Kolei Mazowieckich – KM” zyskał wpis do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy i tym samym został przyjęty do realizacji. Dniem wejścia w życie porozumienia będzie 1 maja 2015 r.

 

Jesteśmy dumni z tego, że wypracowany kompromis będzie mógł służyć rozwojowi naszej spółki, a przede wszystkim jej pracownikom. To nasz wspólny sukces i ogromny krok naprzód. Przyjęte w dokumencie rozwiązania mają pionierski charakter w porównaniu z innymi uregulowaniami układowymi w branży kolejowej. Jego rejestracja oznacza, że będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu układów zbiorowych pracy w sektorze kolejowym – powiedział Marcin Karlikowski, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Kolei Mazowieckich.

 

Nowy układ to efekt trzyletnich negocjacji pomiędzy zarządem spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi. Rozmowy pomiędzy stronami ostatecznie zakończyły się 11 lutego 2015 r. podpisaniem nowego, nowoczesnego rozwiązania, regulującego stosunki pomiędzy stroną pracodawcy i pracowników. Nowy ZUZP to uelastycznienie procesów zarządzania wynagrodzeniami, jak również uproszczenie wielu procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Oznacza on także większą konkurencyjność spółki na rynku pracy, zarówno w branży kolejowej, jak i poza nią.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska, Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: , tel. 22 47 37 551, kom. 661 929 207