English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

POPON zaprasza!

01-06-2015

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Konferencja podsumowująca

pt.  „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 
- stan obecny i kierunki zmian”

 

1030-1100 Rejestracja uczestników konferencji

 

1100-1110 Otwarcie konferencji: Jan Zając, Prezes Zarządu POPON, Barbara Pokorny – Przewodnicząca Rady Krajowej POPON

 

1110-1125 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w 2015 roku – Minister Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

1125-1140 Senat RP – aktywny uczestnik dialogu społecznego w zakresie zmian sytemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – Senator Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP

 

1140-1155 Czy potrzebne są zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? – Poseł Sławomir Piechota, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP

 

1155-1210 Przerwa kawowa

 

1210-1225 Prezentacja Oceny Skutków Regulacji dotyczących propozycji zgłoszonych przez POPON i wypracowanych w trakcie II etapu spotkań konsultacyjnych

 

1225-1240 Prezentacja propozycji zmian w ustawie o rehabilitacji (...) wypracowanych przez POPON w II etapie spotkań konsultacyjnych – Jan Zając, Prezes Zarządu POPON

 

1240-1330 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości pt. System rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce – stan obecny i kierunki zmian

 

1330-1400 Lunch

 

1400-1600 Warszawa Centrum Dialogu Społecznego.


Spacer tematyczny po Warszawie śladami miejsc Dialogu Społecznego