English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

KPMG - Badania podmiotów gospodarczych w kontekście Expo Łódź 2022

23-07-2015

Zapraszamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na kilkanaście pytań w ramach ankiety, jaką przygotowała firma KPMG w kontekście procesu włączania podmiotów gospodarczych w działania związane z organizacją Wystawy International EXPO w Łodzi.

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut, a jej wyniki zostaną zanonimizowane i będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Pozwolimy sobie na jednokrotne przypomnienie o przesłanej ankiecie (w ciągu 5 dni od dnia pierwszej wysyłki).

 

Rzeczpospolita Polska i Miasto Łódź zamierzają ubiegać się o organizację Wystawy International EXPO w 2022 roku. EXPO to największa światowa wystawa organizowana cyklicznie, prezentująca dorobek kulturowy, naukowy i techniczny narodów świata. Mianem EXPO określa się dwa rodzaje wystaw – wystawy światowe, tzw. World EXPO oraz wystawy tematyczne, tzw. International EXPO.

 

Zaplanowano, że tematem przewodnim Wystawy w Łodzi będzie kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich. Rewitalizacja to skoordynowany, wieloletni proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych, prowadzony na danym obszarze w celu nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenia dalszych warunków rozwojowych. Uczestnikami rewitalizacji mogą być podmioty gospodarcze z wielu różnych branż.

 

Główną atrakcją wystawy są pawilony przygotowane przez różnych uczestników, głównie są to kraje, ale także organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy (komercyjni uczestnicy wystawy). EXPO towarzyszy program kulturalno-rekreacyjny, który podnosi atrakcyjność turystyczną m.in. miasta–organizatora, tj. imprezy towarzyszące takie jak mecze, pokazy, koncerty, turnieje itp. Część punktów tego programu zapewniana jest przez organizatorów International EXPO, a część – przez uczestników ekspozycji (wystawców).

 

Proces przygotowania Wystawy, jej organizacja, okres jej trwania, a także proces zagospodarowania terenu i infrastruktury Wystawy po jej zakończeniu, stwarzają wiele możliwości dla włączenia się podmiotów gospodarczych. Oznacza to z jednej strony potencjał dla zrealizowania określonych korzyści biznesowych, a z drugiej strony oznacza prestiż dla Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi – związany z organizacją tego typu (tak dużej skali) wydarzenia, po raz pierwszy w Europie Wschodniej.

 

Celem niniejszej ankiety jest:

·       Identyfikacja branż, sektorów oraz grup podmiotów zainteresowanych partycypacją w Wystawie

·       Analiza korzyści związanych z uczestnictwem w Wystawie

·       Analiza preferencji w zakresie sposobu nawiązywania kontaktu

 

Ankieta przygotowana została przez firmę KPMG, która wspiera Miasto Łódź w procesie ubiegania się o organizację Wystawy, realizując m.in. zadanie opracowania programu włączania podmiotów gospodarczych.

 

Zapraszamy do udziału w ankiecie! Państwa odpowiedzi pozwolą nam lepiej dopasować ofertę włączania podmiotów gospodarczych w proces przygotowania i organizacji Wystawy EXPO w Łodzi.

 

Przejdź do ankiety: https://www.research.net/r/Pracodawcy_RP