English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych

15-09-2015

Studia Podyplomowe Międzynarodowych Strategii Podatkowych pozwolą lepiej zrozumieć istotę międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, a przez to ułatwią absolwentom poruszanie się w skomplikowanym świecie zarządzania podatkami w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

 

Studia stwarzają również ich słuchaczom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, potrzebnych przedsiębiorstwom międzynarodowym, ich menedżerom oraz doradcom. Program przewiduje analizę wielu przypadków z praktyki, które umożliwią słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej.

 

Obszary objęte programem nauczania:

 

· Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego.

· Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców ze źródeł zagranicznych.

· Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami ze źródeł zagranicznych.

· Sprawozdawczość finansowa.

· VAT w transakcjach międzynarodowych.

· Transgraniczne planowanie podatkowe.

· Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Dla celów porównawczych zostaną również przedstawione rozwiązania i instrumenty podatkowe stosowane w wybranych ustawodawstwach zagranicznych w celu podniesienia atrakcyjności określonych lokalizacji, eliminacji podwójnego opodatkowania względnie przeciwdziałania unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania.

 

Studia adresowane są do:

· kadry menedżerskiej,

· pracowników służb finansowo-księgowych,

· doradców podatkowych,

· przedstawicieli profesji prawniczych,

· wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości zajmować się międzynarodowym prawem podatkowym.

 

Uruchomienie III edycji studiów planowane jest na październik 2015 r. Zajęcia będą odbywać się na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 11 sesjach dwudniowych, po 16 godzin w każdej sesji sobotnio-niedzielnej, w salach dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

 

REKRUTACJA ONLINE

 

Warunkiem ukończenia studiów jest regularne uczestnictwo w zajęciach, zdanie dwóch egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej. Ukończenie studiów udokumentowane zostanie świadectwem.

 

Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł.

 

Kierownikiem studiów jest dr hab. Marcin Jamroży, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH, doradca podatkowy, radca prawny, członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego.

 

e-mail:

telefon: 602 440 374

 

Informacje i zapisy:

Janina Goś

telefon: 792 635 056

e-mail:

 

Studia objęte są patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

„Przegląd Podatkowy” jest patronem medialnym.

 

Więcej informacji:

http://www.sgh.waw.pl/PSMSP

 

Pełna oferta jest dostępna poniżej.