English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

Komunikat prasowy GPW

21-05-2010

19 maja 2010 roku GPW dokonała, pierwszej po 4 lipca 2007 r., zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki zostały dostosowane do ostatnich zmian w przepisach prawa, aktualnych, międzynarodowych trendów w corporate governance, oraz oczekiwań uczestników rynku. Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW wejdą w życie 1 lipca 2010 roku.

 

Doceniając wysiłki spółek giełdowych we wdrażaniu poszczególnych zasad Dobrych Praktyk, GPW postanowiła zachować dotychczasowy charakter Zbioru. Zasady ładu korporacyjnego spółek giełdowych nadal przywiązują dużą wagę do jakości relacji informacyjnych pomiędzy spółkami giełdowymi a interesariuszami. Tego rodzaju podejście stanowi wyraz kontynuacji polityki GPW z lat 2006-2007, kiedy to powstawały Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Podstawowym celem Giełdy w dalszym ciągu pozostaje zapewnienie, aby Dobre Praktyki służyły przede wszystkim jak najlepszym kontaktom spółek giełdowych z inwestorami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Jasno sprecyzowane zasady ładu korporacyjnego oraz skuteczny system informowania o ich naruszaniu pozwolą na utrzymanie tych zagadnień w obszarze tzw. „miękkiego prawa”.


Najważniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:

  • zmiana treści rekomendacji I.5, dotyczącej wynagrodzeń organów spółek giełdowych, zalecająca ustalanie polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 2004 roku. Wprowadzona rekomendacja stanowi odpowiedź na oczekiwania międzynarodowych regulatorów.
  • wprowadzenie rekomendacji I.9, podkreślającej wagę zagadnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, jako czynnika wzmacniającego kreatywność i innowacyjność spółek.
  • wprowadzenie zasady mówiącej o konieczności ustalania wartości nominalnej akcji spółek notowanych na poziomie, który nie będzie powodować zagrożenia dla prawidłowości wyceny spółki (Zasada IV.9). Zasada ta stanowi potwierdzenie polityki, jaką od dłuższego czasu prowadzi Giełda w tym zakresie.
  • wprowadzenie zasady, która zaleca spółkom giełdowym umożliwianie udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Zasada IV.10), w sposób określony w art. 4065 Kodeksu spółek handlowych. Zasada ta obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 roku.

 

W kwestii zmian wypowiedziały się instytucje rynku kapitałowego oraz EduPartnerzy - podmioty ściśle współpracujące z GPW w zakresie propagowania wiedzy na temat corporate governance. Projekt został także przedstawiony Komitetowi Dobrych Praktyk.
 

# # #


Dodatkowe informacje:
Marcin Przeszłowski, PR GPW, (22) 537-77-66, 605/470 665, marcin.przeszlowski@gpw.pl
Anna Wiśniewska, PR GPW, (22) 537-77-17, 607/740 060, anna.wisniewska@gpw.pl