English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

Komunikat prasowy GPW

07-01-2011

 

  • 2010 rok był najlepszym w historii instrumentów pochodnych na GPW pod względem wolumenu obrotów oraz liczby otwartych pozycji (LOP)
     
  • Najdynamiczniej rośnie obrót opcjami na WIG20 - ponad 60% wzrost w stosunku do wolumenu z 2009 r.
     
  • Złoto, srebro, ropa naftowa i pszenica są bazą najpopularniejszych produktów strukturyzowanych na GPW.

 

 

Instrumenty pochodne

 

Rok 2010 był kolejnym okresem wzrostu obrotów na rynku instrumentów pochodnych na GPW. Całkowity wolumen obrotu w 2010 r. wyniósł blisko 15 mln sztuk i był o 6% wyższy niż w 2009 r. Liczba otwartych pozycji (LOP) na koniec roku na wszystkich instrumentach pochodnych wyniosła 181,4 tys. sztuk i była o 26% wyższa niż na koniec 2009 roku. Jest to najlepszy dotychczas rok
w historii notowań instrumentów pochodnych zarówno pod względem wolumenu obrotów jak również liczby otwartych pozycji.

 

Najwyższą dynamikę wzrostu obrotów zanotowano na opcjach na WIG20. Wolumen wyniósł 675 tys. opcji co stanowi ponad 60% wzrost w stosunku do wolumenu z 2009 r. Liczba otwartych pozycji na koniec roku podwoiła się osiągając swoje historyczne maksimum 15 grudnia kiedy wyniosła 91,3 tys. opcji. Średni miesięczny wolumen wyniósł 56,3 tys. opcji. Od 20 grudnia funkcję drugiego animatora rynku dla opcji objął Członek Giełdy Raiffeisen Centrobank AG.
Warunki animowania (maksymalny spread oraz minimalna wielkość oferty), które obowiązują tego animatora rynku są istotnie lepsze od warunków standardowych, co znacząco podnosi atrakcyjność tego segmentu rynku.

 

Na kontraktach terminowych na WIG20 wolumen obrotu w 2010 r. wyniósł 13,5 mln kontraktów
i był o 5,6% wyższy niż w 2009 roku. Liczba otwartych pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 na koniec roku wyniosła 114 tys. kontraktów i była o 12,8% wyższa niż w 2009 roku.

 

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje wyniósł 375 tys. sztuk. W 2010 r. wprowadzono do obrotu kontrakty terminowe na akcje następujących spółek: Asseco Poland SA, PGE SA, PGNiG SA, PZU SA oraz Tauron Polska Energia SA.

 

Więcej informacji statystycznych w tabeli nr 1 oraz na wykresach nr 1 i 2.


 

Produkty strukturyzowane

 

W 2010 r. Giełda poszerzała ofertę produktów strukturyzowanych. Na koniec roku
w Warszawie notowanych było 146 produktów strukturyzowanych, w tym 124 certyfikaty i 22 obligacje. Wartość obrotów wyniosła 285,6* mln zł i była o 82% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim (157 mln zł). Na rynku notowane były produkty ustrukturyzowane 7 emitentów.

 

Wolumen obrotu wyniósł 6,7 mln szt. i był to wzrost o prawie 280% w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba transakcji wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 70% i wyniosła blisko 23,5 tys. transakcji.

 

W marcu oraz kwietniu 2010 roku Raiffeisen Centrobank AG wprowadził do obrotu 63 produkty strukturyzowane co znacznie zwiększyło paletę notowanych instrumentów tego rynku.

 

Największe obroty zanotowano na certyfikatach surowcowych, w tym na certyfikacie short na ropę naftową „RCSCRAOPEN” (149,8 mln zł), na złoto „RCGLDAOPEN” (23 mln zł), na srebro „RCSILAOPEN” (20,5 mln zł) oraz na pszenicę „RCWHTAOPEN” (19,2 mln zł).

 

 

ETF

 

We wrześniu 2010 r. do obrotu na GPW wprowadzono pierwszy fundusz typu ETF. Emitentem tego produktu jest Lyxor Asset Management. Instrument bazuje na indeksie WIG20. Wolumen obrotu do końca 2010 r. wyniósł 259,6 tys. przy wartości obrotu 70,5 mln zł.

 

* Wartość obrotów liczona pojedynczo