English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Nasi członkowie informują
Zakładki 3
zakladki_video

Nasi członkowie informują

DRUKUJ

Komunikat prasowy GPW

06-07-2010

Rynek instrumentów pochodnych oraz produktów strukturyzowanych
w czerwcu 2010 r.
 

 
Instrumenty pochodne
 
W czerwcu 2010 roku wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1,3 mln sztuk. W okresie styczeń – czerwiec 2010 obrót instrumentami pochodnymi osiągnął poziom prawie 8,2 mln sztuk i był o 24% wyższy od obrotu w analogicznym okresie roku 2009. Liczba otwartych pozycji wyniosła 153 tys. sztuk – co stanowi wzrost o 29% w stosunku do czerwca 2009 r.
 
Wolumen obrotu za ostatnie 12 miesięcy (lipiec’09-czerwiec’10) wyniósł 15,4 mln sztuk i jest wyższy od wolumenu z 2009 roku o 11%.
 
W czerwcu 2010 wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 1,3 mln kontraktów. Liczba otwartych pozycji (LOP) na kontraktach na WIG20 na koniec czerwca 2010 r. wyniosła 98 tys. kontraktów (wzrost o 19% w stosunku do czerwca 2009 r.).
 
Czerwiec br. był kolejnym miesiącem dużego zainteresowania inwestorów opcjami na WIG20. Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 49 tys. opcji. Od początku 2010 roku wolumen obrotu osiągnął 341 tys. Sztuk, co stanowi 81% wolumenu z 2009 roku. Liczba otwartych pozycji na koniec czerwca wyniosła 29 tys. sztuk (wzrost o 75% w stosunku do czerwca 2009).
 
Więcej informacji statystycznych w tabeli nr 1 oraz na wykresach nr 1 i 2.
 
Produkty strukturyzowane
 
W czerwcu 2010 r. wartość obrotu wyniosła 77,16 mln zł z tego 76 mln zł na certyfikatach strukturyzowanych i 1,16 mln zł na obligacjach strukturyzowanych. Wolumen obrotu wyniósł ponad 616 tys. sztuk.
W czerwcu wprowadzono do obrotu 5 nowych instrumentów:
- 3 certyfikaty strukturyzowane Deutsche Bank A.G. Londyn (DBW20E0313, DBHSCE0513, DBHSCE0413)
2 obligacje strukturyzowane SecurAsset S.A. z siedzibą w Luxemburgu (BZTD30512, BZTD40512)
Na koniec czerwca br. notowane były 134 produkty ustrukturyzowane: 19 obligacji i 115 certyfikatów.
 
# # #
 
Dodatkowe informacje:
Marcin Przeszłowski, PR GPW, (22) 537-77-66, 605/47 06 65,
Anna Wiśniewska, PR GPW, (22) 537-77-17, 607/740 060,  


Tabela nr 1
Wolumeny obrotów (z uwzględnieniem transakcji pakietowych):
·         w czerwcu 2010 r.
·         w okresie styczeń - czerwiec 2010 r.
·         w okresie ostatnich 12 miesięcy (lipiec 2009 r. - czerwiec 2010 r.)
Liczba otwartych pozycji (LOP) na koniec czerwca 2010 roku.
 
 
LP
INSTRUMENT
 
LOP
WOLUMEN OBROTU
(szt.)
(szt.)
 
CZERWIEC
STYCZEŃ-CZERWIEC
OSTATNIE 12 MIESIĘCY
2009
ZMIANA
na koniec CZERWCA
2010
2009
ZMIANA
2010
2009
ZMIANA
(VII'09 - VI'10)
(%)
2010
2009
ZMIANA
(%)
(%)
 
(%)
1
KONTRAKTY NA WIG20
      1 205 487   
1 288 869
-6,47%
7 554 928
6 019 859
25,50%
14 301 484
12 766 415
12,02%
98 315
82 442
19,25%
2
KONTRAKTY NA mWIG40
            2 487   
2 283
8,94%
19 404
13 823
40,37%
35 763
30 182
18,49%
634
537
18,06%
3
KONTRAKTY NA AKCJE
          32 558   
45 530
-28,49%
174 751
264 304
-33,88%
376 204
465 757
-19,23%
8 402
5 125
63,94%
4
KONTRAKTY NA WALUTY
          11 992   
10 922
9,80%
63 521
108 940
-41,69%
116 820
162 239
-28,00%
2 679
1 460
83,49%
5
OPCJE NA WIG20
         48 683   
47 878
1,68%
340 927
188 418
80,94%
574 157
421 648
36,17%
29 138
16 621
75,31%
6
JEDNOSTKI INDEKSOWE NA WIG20
            1 552   
1 810
-14,25%
20 279
20 512
-1,14%
41 928
42 161
-0,55%
13 633
11 930
14,27%
 
RAZEM
1 302 759
1 397 292
-6,77%
8 173 810
6 615 856
23,55%
15 446 356
13 888 402
11,22%
152 801
118 115
29,37%
 
Źródło: dane GPW