English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna BIAC Newsletter
Zakładki 3
zakladki_video

BIAC Newsletter

DRUKUJ

Spotkania w ramach Sekcji BIAC

21-01-2013

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie odbędą się następujące spotkania w ramach poszczególnych komitetów BIAC. Agendę poniżej opisanych spotkań otrzymują państwo na swoje skrzynki elektroniczne. Prosimy o zapisywanie się na wydarzenia w wyznaczonym przez BIAC terminie:

 

 1. Komitet ds. Ekonomii:
  1. 6 luty 2013 r., Warszawa. Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami OECD dot. polityki ekonomicznej OECD oraz działań Final Economic Development Review Committee (EDRC);
  2. 20 marzec 2013 r., Paryż. Spotkanie Komitetu ds. Ekonomii z OECD, w celu ustalenia wspólnych priorytetów i założeń na 2013 r.;
 2.  Komitet ds. Handlu – opublikowany został kalendarz najważniejszych wydarzeń zaplanowanych na 2013r.:
  1.  4-5 marzec, Paryż. Okrągły stół OECD dot. 12 wiecznych wyzwań w dziedzinie międzynarodowego handlu;
  2. 14 – 16 maj, Paryż. Spotkanie komitetu ds. Handlu oraz uczestnictwo w 161 Sesji Komitetu OECD ds. Handlu;
  3.  29-30 Maj, Paryż. Forum OECD oraz Spotkanie Szczebla ministerialnego w sprawie handlu;
  4. 5- 8 Listopad, Paryż. 162 Sesja Komitetu OECD ds. Handlu i Globalne Forum OECD ds. Handlu;
 3. Komitet ds. Konkurencji:
  1.  25 luty, Paryż. Sesja Komitetu OECD ds. Konkurencji;  
  2. 1 Marzec, Paryż. Globalne Forum OECD dot. Globalnej Konkurencji (przeznaczone dla nadawców i telewizji);
 4. Komitet ds. Międzynarodowych Inwestycji i Wielonarodowych Przedsiębiorstw - opublikowany został kalendarz najważniejszych wydarzeń zaplanowanych na 2013 r.:
  1. 11 marzec, Paryż. Konsultacje BIAC z OECD nt. Własności Państwowej i Procesów Prywatyzacyjnych;
  2. 18 marzec, Paryż. Spotkanie Komitetu BIAC w celu omówienia agendy i planu wdrażania poszczególnych polityk;
  3. 15 Kwiecień, Paryż. Konsultacje BIAC z Komitetem OECD ds. CSR;
  4. 24 – 28 Czerwiec, Paryż. Okrągły Stół OECD zajmujący się CSR;
 5. Komitet ds. Technologii:
 1. 4-5 marzec 2013 r., Międzynarodowa Konferencja OECD w Paryżu dot. Biznesowego Dialogu.  (zapisy do 24 stycznia);
 2. 6-7 maj, Monachium: Wspólna Konferencja OECD, Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz Technische Universität München (TUM) pt. “Creating Markets from Public Research Results". (zapisy do 27 stycznia);
 1. Wszystkie komitety: 13–14 lutego 2013 r., Paryż. Konferencja organizowana przez OECD dot. prezentacji rezultatów 2-letniego projektu Growth, Innovation and Competitiveness, jak również zebrania opinii niezbędnych do przygotowanie nowego projektu o zbliżonym zakresie tematycznym.