English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna BIAC Newsletter
Zakładki 3
zakladki_video

BIAC Newsletter

DRUKUJ

Dokumenty do konsultacji

21-01-2013

 

  1. Komitet ds. Zwalczania Korupcji:
    1. Konsultacje w sprawie dokumentu OECD dot. Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi w oparciu o wytyczne ISO (konsultacje do 1 lutego);
    2. W ostatnim tygodniu kwietnia w ramach inicjatywy CleanGovBiz odbędzie się spotkanie konsultacyjne, poświęcone praktycznym wskazówkom w zwalczaniu korupcji - Toolkit for Integrity;

 

  1. Komitet ds. Państw Niezrzeszonych:  zainteresowani członkowie proszeni są o zaopiniowanie dokumentu BIAC “BIAC Perspectives for the Post-2015 Development Agenda”, dotyczącego Milenijnych Celów Rozwojowych ONZ ( do 1 lutego).

 

  1. Wszystkie Komitety BIAC: BIAC uprzejmie prosi o wskazania możliwych kierunków i priorytetów rozwoju organizacji po 2015 roku. Prosimy  o przesyłanie wszystkich możliwych sugestii do końca stycznia na e- maila: