English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna BIAC Newsletter
Zakładki 3
zakladki_video

BIAC Newsletter

DRUKUJ

Relacje na linii BIAC – OECD

21-01-2013

Wraz z końcem 2012 roku pracę na stanowisku Sekretarza Generalnego BIAC zakończył Pan Tadahiro Asami. Przed odejściem podzielił się swoimi refleksjami na temat trzech kierunków rozwoju Komitetu, jakie ten obrał w okresie ostatnich siedmiu lat, dążąc do wzmocnienia współpracy z OECD:

 

  1. Efektywniejsze działanie BIAC
  • BIAC kontynuował wysiłki na rzecz wzmocnienia codziennych kontaktów i interakcji z OECD. Dzięki wsparciu ze strony członków BIAC (członków, obserwatorów i zrzeszonych ekspertów) zwiększeniu do 38 uległa liczba komitetów zadaniowych, pokrywając tym samym większość obszarów tematycznych OECD. Komitety zadaniowe kierowane są przez 121 przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz ekspertów, nominowanych i wspieranych przez członków BIAC. Do nowo utworzonych komitetów należą: Komitet ds. Finansów (od 2011 r.) oraz Komitet ds. Rozwoju (od 2012 r.). Powołanie wspomnianych komitetów podniosło kompetencje i wzmocniło potencjał BIAC w dziedzinie kwestii finansowych i rozwojowych, które stanowią obecnie ważny element polityki Instytucji.    
  • W celu przezwyciężenia tradycyjnego silosowego podejścia BIAC coraz częściej podejmował działania horyzontalne – pomiędzy komitetami zadaniowymi – co umożliwiło uzyskanie międzysektorowej ekspertyzy. Przykłady z 2011 r. to: zaktualizowanie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (OECD MNE Guidelines), Strategii Zielonego Wzrostu (The Greek Growth Strategy) czy Strategii Rozwoju Umiejętności (The Skills Strategy).
  • Nastąpiło pogłębienie relacji z OECD w wyniku znaczącego „otwarcia” na udział BIAC w wielu obszarach działalności OECD, w tym w Radzie Ministerialnej OECD. Rekordowa jest ponadto liczba Ambasadorów OECD zainteresowanych udziałem w corocznych konsultacjach BIAC (Posiedzenia Komitetu Łącznikowego).
  • BIAC kontynuuje zaangażowanie w proces konsultacji z OECD. W tym zakresie skutecznym narzędziem okazało się badanie przeprowadzone wśród członków BIAC – takie jak dokonane niedawno przez Komitet BIAC ds. Ekonomii (więcej na temat badania w punkcie poniżej). Podobne narzędzia konsultacyjne powinny być w jeszcze większym stopniu wykorzystywane w przyszłości.
  1. Globalny zasięg BIAC
  • W ciągu ostatnich kilku lat BIAC przyjął w swoje szeregi 10 organizacji obserwatorskich z 9 krajów o gospodarkach wschodzących. Relacje z organizacjami biznesowymi z rynków wschodzących umocniły się dzięki częstszym spotkaniom i działaniom inicjowanym przez kierownictwo Komitetu, członków Zarządu oraz Sekretariat. Te działania pokazują, że społeczność biznesowa może wspierać stosunki OECD z krajami partnerskimi, i ten kierunek powinien zostać utrzymany w celu zapewnienia dalszego powodzenia działań BIAC.
  1. G20 i B20
  • Od czasu szczytu Grupy G20 w Pittsburghu w 2009 r. OECD coraz aktywniej uczestniczy w działaniach Grupy G20. Rola BIAC polega na wspieraniu tych inicjatyw OECD, które są istotne z punktu widzenia środowiska biznesu. BIAC ponadto coraz częściej angażuje się w prace Grupy B20, w kwestiach dotyczących zatrudnienia oraz przeciwdziałania korupcji. Niedawno, 12 grudnia 2012 r., przewodniczący BIAC, Pan Charles P. Heeter, uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Koalicji Grupy B20 w Moskwie. Zaangażowanie w działania tej Grupy daje BIAC możliwość przekazywania Grupom B20/G20 reprezentatywnych, opartych na konsensusie stanowisk biznesowych, czerpanych z doświadczeń BIAC, w powiązaniu z działaniami OECD.

 

To tylko przykłady tego, w jaki sposób w ciągu ostatnich kilku lat rozwinęły się i umocniły relacje na linii BIAC–OECD, choć oczywiście jest ich więcej. Inicjatywy BIAC cieszą się powodzeniem dzięki działaniom członków, obserwatorów i zrzeszonych ekspertów. Zaangażowanie i wkład ze strony wszystkich zainteresowanych stron, wsparte pracą oddanego Sekretariatu, zapewnią silną reprezentację interesów międzynarodowej społeczności biznesowej w kontaktach z OECD.

 

Tadahiro Asami
Sekretarz Generalny BIAC