English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna BIAC Newsletter
Zakładki 3
zakladki_video

BIAC Newsletter

DRUKUJ

Rozwój sektora prywatnego w 2013 r.

21-01-2013

W wielu krajach zaufanie w biznesie znacznie się osłabiło, powodując straty w inwestycjach, handlu i na rynku pracy. Decydenci stanęli zatem w obliczu pytania, w jaki sposób, pomimo oszczędności fiskalnych w wielu krajach OECD, można przywrócić to zaufanie, a tym samym ożywić wzrost. W tym kontekście Komitet BIAC ds. Ekonomii, starając się uzyskać wiedzę na temat doświadczeń poszczególnych krajów w odniesieniu do danej kwestii, przeprowadził wśród członków i organizacji obserwatorskich badanie ankietowe.

 Analiza odpowiedzi ankietowanych pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków:

  • Większość członków BIAC i organizacji obserwatorskich wskazała konieczność przeprowadzenia reform nakierowanych na zwiększenie produktywności, jako jedną z pięciu rekomendacji dla swoich krajów na rok 2013. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w gospodarce okazało się najczęściej cytowanym priorytetem, zaraz przed wzmocnieniem konkurencji. BIAC będzie zatem zachęcać OECD do wpływania na rządy krajów w celu wprowadzania reform zwiększających produktywność, które przyczyniłyby się do poprawy środowiska biznesu.
  • Odpowiedzi pokazują również, że krajowe organizacje biznesowe i pracodawców w większości przypadków akceptują zalecenia OECD przygotowane dla ich krajów. Istnieją jednak poważne braki w realizacji tych zaleceń. Wyniki te sugerują, że OECD powinna poświęcić większą uwagę czynnikom, które mogłyby zwiększyć skalę wdrażania zalecanych reform, np. konieczność bliższej współpracy z biznesem na wczesnych etapach projektowania polityki.

 

Raport podsumowujący badania dostępny jest pod linkiem: ) lub Eiichim Ohirą ().