English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna BIAC Newsletter
Zakładki 3
zakladki_video

BIAC Newsletter

DRUKUJ

Aktualizacja Zasad Nadzoru Korporacyjnego OECD

21-01-2013

Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD są powszechnie uznawane przez decydentów i przedstawicieli biznesu jako kluczowy międzynarodowy punkt odniesienia oraz stanowią podstawę niezliczonych lokalnych kodeksów ładu korporacyjnego na świecie. Oferują mechanizm rozwiązywania zagadnień ładu korporacyjnego i stanowią jeden z 12 kluczowych standardów międzynarodowej stabilności finansowej opracowanych przez Radę Stabilności Finansowej.

Od czasu ostatniej aktualizacji zasad OECD w 2004 r. proces globalizacji we wszystkich jej aspektach znacznie przyspieszył. W tym samym czasie gospodarka światowa stanęła w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego. W świetle tych zmian OECD zaplanowało aktualizację zasad w 2013 roku. W ramach ostatnich konsultacji z Komitetem OECD ds. Ładu Korporacyjnego BIAC wyraził silne zainteresowanie czynnym udziałem w procesie, począwszy od jego wczesnych etapów. Wśród innych rekomendacji BIAC wezwał OECD do uwzględnienia analizy krajów spoza OECD, unikania przeregulowania, przyspieszenia implementacji oraz zachęcenia kierownictwa i akcjonariuszy do przyjęcia długoterminowej wizji rozwoju.

Ze względu na znaczenie zasad OECD – a szerzej: na potrzebę uwzględnienia związku pomiędzy zasadami ładu korporacyjnego a systemem wartości – BIAC planuje zwiększenie grona członków Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, tak by zapewnić odpowiednią reprezentację interesów środowiska biznesu. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panią Hanni Rosenbaum ().