English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna O nas Media o nas
Zakładki 3
zakladki_video

Media o nas

DRUKUJ

Firmy dopłacą do zatrudniania Ukraińców

15-03-2017

„Dziennik Gazeta Prawna”:  Wczoraj Rada Ministrów przyjęła wreszcie projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. – Mamy wątpliwości związane z prawem uznania przez starostę, iż oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zostało złożone dla pozoru – komentuje Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert Pracodawców RP.

 

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowego typu zezwolenia – na pracę sezonową – które będzie wydawane przez starostę. Na jego podstawie cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Procedura zawiera mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami, tj. możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń (w drodze decyzji zaskarżalnej do ministra właściwego ds. pracy) i obowiązek informowania o podjęciu lub niepodjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca.

 

– Mamy wątpliwości związane z prawem uznania przez starostę, iż oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zostało złożone dla pozoru – komentuje Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert Pracodawców RP. I dodaje, że przepis nie zawiera żadnych kryteriów będących podstawą do takiej decyzji.

 

– Uznaniowość będzie miała wpływ na odmowę wpisu, a w konsekwencji uniemożliwi pracodawcy zatrudnienie cudzoziemca. Jest to o tyle problematyczne, że w każdym powiecie przesłanki uznania, iż oświadczenie zostało złożone dla pozoru, mogą być inne. Nie sprzyja to spójności prawa i bezpieczeństwu prawnemu pracodawców i przedsiębiorców – przekonuje Żukowska-Czaplicka.

 

Projekt nowelizacji zakłada także wprowadzenie opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Wyniesie ona 30 zł. – Uważamy, że ustanowienie niewygórowanej opłaty na poziomie 30 zł jest do zaakceptowania. Jednak określenie jej górnej granicy w przypadku pozostałych wniosków jako 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 200 zł w 2017 r.) oznaczać będzie wyższe koszty po stronie pracodawców – wskazuje Żukowska-Czaplicka.

 

Podkreśla, że oprócz nałożenia wielu wymogów formalno-prawnych będą oni musieli liczyć się również z określonymi kosztami. Dla niektórych, którzy planują przyjąć do pracy znaczną liczbę pracowników z zagranicy, może to stanowić istotną barierę. – Należy pamiętać, że podczas półrocznego pobytu cudzoziemca konieczna jest średnio przynajmniej jedna zmiana danych w oświadczeniu. Z tego względu opłaty za wnioski związane z jednym cudzoziemcem w rzeczywistości nie będą wynosić 30 zł, ale 60 zł lub 90 zł, co automatycznie podwyższy koszty po stronie pracodawcy – zauważa.

 

Artykuł jest dostępny tutaj.