English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

O nas Misja i dzialalność
Zakładki 3
zakladki_video

Misja i dzialalność

DRUKUJ

Misja i działalność Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce - działają od 1989 roku, reprezentują 12 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.


Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członków: związków, federacji i firm.


Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. Od 9 września 2015 r. służy temu także aktywna obecność Organizacji w pracach Rady Dialogu Społecznego. To instytucja, o którą Pracodawcy RP walczyli od momentu wyjścia przedstawicieli związków zawodowych z Komisji Trójstronnej. Jako organizacja reprezentatywna Pracodawcy RP mają teraz większe niż do tej pory możliwości wpływu na stanowienie dobrego prawa.


Co nie znaczy, że przed powstaniem RDS Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej takiego wpływu nie mieli. Przedstawiciele Organizacji są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują gospodarczą rzeczywistość. Organizowane przez Pracodawców RP  konferencje – oprócz znamienitych prelegentów – stanowią także istotny wkład w rozwój debat publicznych i konsultacji społecznych.

 

  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacjach członkowskich, przedsiębiorstw nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, lecz świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi  organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współdziałają z partnerami społecznymi - organizacjami pracobiorców - tak by osiągnąć wspólne korzyści pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, by wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących - dobro Polski - mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i - poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw - przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju i realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.