English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego – pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców

27-03-2014

Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają swoją sytuację. Widzą ożywienie gospodarcze i spodziewają się dalszej poprawy koniunktury w kraju – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców (IOP), który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP. Inauguracja Indeksu odbyła się w czwartek 27 marca w siedzibie Organizacji.

 

Dlaczego zdecydowaliśmy się skonstruować nasz Indeks, skoro różnego rodzaju wskaźników koniunktury jest w polskiej przestrzeni gospodarczej sporo? Zrobiliśmy to z trzech powodów – powiedział podczas inauguracji Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Po pierwsze: nasz wskaźnik jest rzetelnie zbudowany i oparty na solidnych podstawach metodologicznych. Po drugie, naszej Organizacji bardzo potrzebne jest tego typu narzędzie. Dzięki niemu bowiem będziemy mogli lepiej i w bardziej obiektywny sposób poznawać kondycję firm członkowskich, a także z pewnym wyprzedzeniem dowiadywać się o faktycznych zagrożeniach stojących przed polskim biznesem. I po trzecie: dzięki naszemu wskaźnikowi będziemy mieli w ręku oręż do walki z decydentami, niejednokrotnie układającymi gospodarcze scenariusze dla naszego państwa według własnego widzimisię – dodał Prezydent Malinowski.

 

– Polski rynek jest już na tyle dojrzały i duży, że potrzebuje wskaźnika obrazującego bezpośrednie nastroje tych, którzy zarządzają przedsiębiorstwami, tworzą miejsca pracy oraz dbają o rozwój gospodarczy kraju – powiedziała Iwona Sroka, Przewodnicząca Platformy Finansowej i jednocześnie Wiceprezydent Organizacji.  – Polskie media często publikowały wyniki podobnych wskaźników z zagranicy. Doszliśmy do wniosku, że potrzeba nam barometru polskiej koniunktury, którego twórcami będą bezpośrednio działające na naszym rynku firmy. Dlatego do udziału w badaniu zaprosiliśmy przedsiębiorców będących członkami naszej Organizacji – dodała Iwona Sroka.

 

Cykliczne badanie, w którym członkowie Organizacji (ok. 10 tys. firm, zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu w perspektywie najbliższych 6 miesięcy, zainicjowała Platforma Finansowa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, wzorując się na niemieckim wskaźniku koniunktury gospodarczej IFO. Wyniki badania prezentowane są właśnie w postaci Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. Gdy przyjmuje on wartość poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt – wówczas sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt pokazuje brak zmian). Poniżej prezentujemy pierwsze wyniki.

 

Na podstawie badań ankietowych prowadzonych w marcu 2014 r. Indeks przyjął wartości: 104,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej oraz 131 pkt w przypadku perspektywy półrocznej. – Oznacza to, że przedsiębiorcy spodziewają się zwiększenia zamówień, sygnalizują zatrudnianie nowych osób i wskazują na zwiększenie konsumpcji oraz skali inwestycji. Oczekiwania wobec przyszłości są jeszcze bardziej pozytywne – powiedział Andrzej Malinowski.

 

                                                                   

Wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z marca 2014 r.

 

104,2

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej

 

131,0

Ocena ogólna sytuacji biznesowej w perspektywie 6 miesięcy

 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej, a także w prezentacji Wiceprezydent Pracodawców RP Iwony Sroki.