English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Platforma Finansowa z udziałem gości specjalnych

21-10-2014

Przyszłość nadzoru finansowego w Polsce w kontekście zmian zachodzących w UE oraz wyzwania stojące przed rodzimym rynkiem były jednymi z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia Platformy Finansowej Pracodawców RP. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Platforma Finansowa zrzesza najważniejsze firmy i instytucje tworzące rynek finansowy w naszym kraju. W jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele banków, firm ubezpieczeniowych oraz konsultingowych, a także instytucji i stowarzyszeń branżowych. Jej pracom przewodniczy Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. – Platforma została powołana do życia by służyć jako forum dialogu i współpracy podmiotów związanych z szeroko pojętą branżą finansową – powiedziała Iwona Sroka witając gości na kolejnym posiedzeniu Platformy. Odbyło się ono 20 października br. w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej w Warszawie.   – Jedną z jej inicjatyw jest Indeks Optymizmu Przedsiębiorców. To nowy na polskim rynku wskaźnik koniunktury gospodarczej, który publikujemy cyklicznie raz w miesiącu. Według ostatniego, wrześniowego odczytu przedsiębiorcy pesymistycznie oceniają swoją sytuację. Indeksu przyjął najniższą wartość od początku notowań, czyli od marca tego roku – poinformowała Przewodnicząca.  

 

W posiedzeniu Platformy uczestniczyli m.in. Paweł Tamborski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich, Jarosław Dominiak, Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.  Tematem przewodnim spotkania był kształt nadzoru finansowego w Polsce. – Model funkcjonujący obecnie w naszym kraju można uznać za optymalny – powiedział Andrzej Jakubiak, Przewodniczący KNF. Przyznał że w momencie tworzenia tej instytucji był jej przeciwnikiem. Okazało się jednak, że jedną z istotnych zalet nowego rozwiązania jest możliwość gromadzenia i przetwarzania w ramach jednej instytucji informacji na temat funkcjonowania poszczególnych segmentów tworzących rynek finansowy. – Nadal jednak nie można mówić o pełnej integracji w nadzorze z uwagi na różnice w przepisach regulujących ich funkcjonowanie – zaznaczył Andrzej Jakubiak.

 

Przewodniczący poinformował, że KNF nadzoruje dziś działalność ok. 2600 instytucji. Podkreślił, że z reguły chcą one jej  podlegać, ponieważ fakt ten wzbudza zaufanie klientów. Dodał także, że można mówić o dwóch podstawowych modelach sprawowania nadzoru finansowego – represyjnym oraz prewencyjnym. – Osobiście jestem zwolennikiem nadzoru prewencyjnego, czyli takiego, który koncentruje się na zapobieganiu negatywnym zjawiskom – wyjaśnił.

 

Z tych między innymi powodów duże znaczenie Komisja przywiązuje do dialogu z podmiotami, które są przez nią nadzorowane. Andrzej Jakubiak tłumaczył, że wydawane przez nią listy, rekomendacje itp. są właśnie taką formą prowadzenia dialogu z rynkiem.

 

Podczas posiedzenia Platformy Finansowej ważnym punktem dyskusji była przyszłość nadzoru finansowego. – Przyjmuje się, że już ok. 2020 r. będziemy obserwować znaczące zmniejszenie roli nadzoru sprawowanego na poziomie poszczególnych krajów – mówił Andrzej Jakubiak. – Zwiększy się za to rola instytucji ogólnoeuropejskich – dodał. Zaapelował także do przedstawicieli sektora o to, by już w tej chwili wykazywali większą aktywność w Brukseli, ponieważ to właśnie tam stanowione jest prawo, które ma wpływ również na nasz rynek.

 

O tym, że zmiany w przepisach zachodzące na poziomie europejskim są z reguły korzystne dla dużych, globalnych instytucji finansowych i nie uwzględniają specyfiki lokalnych rynków – takich jak Polska – mówiła również Iwona Sroka. Inne wątki poruszone podczas posiedzenia dotyczyły m.in. przyszłości polskiego rynku kapitałowego oraz działań, które mogłyby przyczynić się do jego ożywienia. Zdaniem Andrzeja Jakubiaka pozytywną rolę mogłoby tu odegrać zwiększenie rynku papierów dłużnych (jego wartość w Polsce szacuje się na ok. 500 mln euro, a np. w Szwecji – na 5,5 mld).

 

Zarówno Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jak i obecni na posiedzeniu przedstawiciele sektora podkreślali, że ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku ma dialog między obydwiema stronami. Inicjatywy takie jak Platforma Finansowa Pracodawców RP przyczyniają się więc do pogłębienia współpracy.