English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Edukacja

DRUKUJ

Zmiana cyklu rozrachunkowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z T+3 na T+2

2014-05-26
Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia dotychczasowy cykl rozrachunkowy T+3 na cykl T+2.
czytaj więcej

Kod LEI

2014-03-11
Legal Entity Identifier (LEI) to niepowtarzalny numer identyfikujący podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Numery LEI nadawane są uczestnikom rynku na całym świecie przez sieć Lokalnych Jednostek Operacyjnych (Local Operating Unit – LOU), zintegrowanych w ramach globalnego systemu. Umożliwią ocenę ryzyka kredytowego generowanego przez instytucjonalne podmioty finansowe i niefinansowe w skali globalnej.
czytaj więcej

Repozytorium transakcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

2014-03-11
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) nakłada określone obowiązki na izby rozliczeniowe CCP i kontrahentów będących stroną transakcji pochodnych zarówno w obrocie zorganizowanym (ETD) jak i poza nim (OTC).
czytaj więcej