English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Edukacja

DRUKUJ

Zmiana cyklu rozrachunkowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z T+3 na T+2

26-05-2014

Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia dotychczasowy cykl rozrachunkowy T+3 na cykl T+2.

 

Zmiana cyklu rozrachunkowego dostosowuje polski rynek kapitałowy do standardów  wprowadzanych w Unii Europejskiej. W szczególności zmiana ta wynika z konieczności dostosowania zasad obowiązujących w KDPW do regulacji CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych), które w tym zakresie wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), którego Krajowy Depozyt jest aktywnym członkiem, większość europejskich centralnych depozytów papierów wartościowych zadeklarowało migrację z cyklu rozrachunkowego T+3 na T+2 w tym samym dniu, tj. 6 października 2014 r.

 

Do krajów tych należą m.in.: Wielka Brytania, Włochy, Francja, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Węgry. Natomiast Niemcy, Bułgaria i Słowenia stosują już cykl T+2.

 

Nowe zasady obejmują transakcje zawierane na giełdowym rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu (ASO), zabezpieczone systemem gwarantowania rozliczeń.

 

Skrócenie cyklu rozrachunkowego pozytywnie wpływa zarówno na uczestników KDPW i KDPW_CCP, jak i inwestorów. Ci ostatni zyskują krótszy okres w zakresie finalizacji zawieranych transakcji: szybsze pozyskiwanie papierów wartościowych (strona kupująca) oraz środków pieniężnych (strona sprzedająca). Zmiana cyklu rozrachunkowego wpływa także na procesy związane z wykonywaniem praw z papierów wartościowych – będą one przenoszone w terminie o 1 dzień krótszym. Podobnie w przypadku kupna/sprzedaży akcji w ostatnich dniach rozrachunkowych roku, jeśli taka operacja ma mieć wpływ na nasze zeznanie podatkowe.

 

W przypadku spółek notowanych w formule dual-listing stosowanie na polskim rynku cyklu rozrachunkowego analogicznego jak w większości krajów europejskich ma pozytywny wpływ w zakresie oznaczania uprawnień do otrzymania świadczeń z papierów wartościowych, w szczególności dywidendy.

 

Dzięki synchronizacji cyklów rozrachunkowych oznaczenie „bez prawa do dywidendy” (tzw. ex-date) będzie się pojawiać w tym samym dniu zarówno na rynku polskim, jak i na zagranicznych platformach transakcyjnych. Spójna informacja jest istotna z punktu widzenia postrzegania polskiego rynku przez inwestorów działających na kilku rynkach jednocześnie, a w szczególności tych, którzy dokonują arbitrażu na tych spółkach.

 

Uczestnikom KDPW oraz KDPW_CCP zmiana pozwala ponadto na skrócenie okresu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym materiale.