English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Rada

DRUKUJ

Prezydent

Andrzej Malinowski

 

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorem nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników.

 

Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki zalicza do swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie.

 

Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Rady Europy. Pełnił także kierownicze funkcje w spółkach prawa handlowego.

 

Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

 

Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Uważa, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, czego dowodzą od 1989 r. Szybko nauczyli się gospodarki rynkowej, potrafią z dużą intuicją ekonomiczną prowadzić swoje firmy i konkurować z najlepszymi.

 

Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu – przyznawanym przez dzieci za działania przynoszące dzieciom radość. Jeździ na nartach, gra w tenisa i w golfa.

 

Wiceprezydenci

 • Dorota Hryniewiecka–Firlej, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”, Prezes Zarządu, Pfizer Polska Sp. z o.o.,

 

 • Anna Rulkiewicz,  Prezes Zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarządu, Lux Med Sp.  z o.o.,

 

 • Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,

 

 • Mariusz Bober, Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r.

 

 • Grzegorz Dzik, Przewodniczący Rady Związku, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Prezes Zarządu, Impel S.A.,

 

 • Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego Orange Polska S.A.

 

 • Andrzej Jacaszek, Wiceprezes Zarządu ICAN Spółka z o. o. Sp. k.,

 

 • Piotr Kamiński, Członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.,

 

 • Zbigniew Kmicic, Prezes Zarządu, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej,

 

 • Andrzej Mądrala, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Prezes Zarządu, MAVIT Sp. z o.o.,

 

 • Michał  Mierzejewski, Członek Zarządu, Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.,

 

 • Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service S.A.,

 

 • Remigiusz Nowakowski, Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r.

 

 • Robert Pietryszyn, Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r.

 

 • Krzysztof Skóra, Przewodniczący Rady Związku, Związek Pracodawców Polska Miedź

 

 • Mirosław Ślachciak, Prezes Zarządu, "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców, Prezes Zarządu Domik Sp. z o.o.

 

 • Tomasz Zaboklicki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PESA Bydgoszcz S.A.

 

Wiceprezydenci Wykonawczy:

 

 • Rafał Baniak

 

 • Andrzej Długosz

 

 • Janusz Pietkiewicz

Dorota Hryniewiecka-Firlej

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r., Prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Prezes Zarządu  Pfizer Polska Sp. z o.o.

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Zdobywała doświadczenie w Janssen-Cilag, początkowo na stanowisku Przedstawiciela Medycznego, następnie Kierownika Działu Lecznictwa Szpitalnego. W kolejnych latach pełniła kluczowe funkcje kierownicze w firmach Novo Nordisk oraz Wyeth. Z firmą Pfizer związana od 2009 r. wchodząc w skład Zarządu firmy Pfizer Polska. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Działu Internal Medicine, jest też członkiem europejskiego Zarządu Dywizji Global Innovative Pharma Business. W dniu 13 maja 2016 r. objęła stanowisko Prezesa Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Pełni także funkcje zarządcze w organizacjach i stowarzyszeniach takich jak Executive Club czy Business Centre Club. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa społecznie, angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnych. Posiada również wykształcenie muzyczne i zawsze znajdzie czas na grę na fortepianie. Odpoczywa słuchając opery. Zafascynowana europejskimi, gotyckimi manuskryptami w wolnym czasie poświęca się swojej pasji, jaką jest tworzenie i malowanie iluminacji przy użyciu barwników przygotowywanych własnoręcznie na podstawie średniowiecznych przepisów.

Anna Rulkiewicz

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r., w 2016 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady ds. Zdrowia Publicznego, członkini zespołu problemowego ds. usług publicznych  Rady Dialogu Społecznego, Prezes Grupy LUX MED, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

 

Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równoległe studia na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA "Marketing Strategies for Executive Advancement" (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości. Od 2002 roku związana jest z LUX MED, gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W 2007 r. została Prezesem Grupy LUX MED. Od końca 2011 roku pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. W czerwcu 2013 roku została powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy).

Iwona Sroka

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2011 r., Przewodnicząca Platformy Finansowej Pracodawców RP, członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce. W 2009 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu tej instytucji.

 

W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju.

 

Wcześniej pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.


Od października 2011 r. Iwona Sroka pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. Z dniem 18 kwietnia 2012 r., decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska, została powołana w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych. Po wejściu w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, powołana w jej skład z ramienia Pracodawców RP przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

 

Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, zaangażowana w prace Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego.

 

Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi.

 

Prezes Iwona Sroka uczestniczy ponadto w pracach Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, któremu patronuje Narodowy Bank Polski. Członek Komitetu Doradczego IEB  International Journal of Finance.

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. W latach 1994-2010 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego.

 

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w rankingach i konkursach menedżerskich: „Najważniejsi Menedżerowie w Finansach” (2016, Gazeta Finansowa), „TOP10 Kobiet Rynku Kapitałowego” (2016, Parkiet), „Menedżer Roku 2015” (2016, Home & Market), „25 najcenniejszych kobiet w Polsce” (2016, Gazeta Finansowa), „Byki i Niedźwiedzie (2015, Parkiet), „Najlepszy Menedżer Roku” (2014-2015, Bloomberg Businessweek Polska), „25 najcenniejszych kobiet w polskim biznesie” (2015, Gazeta Finansowa), „TOP20 Menedżerowie na czas kryzysu” (2013, WPROST), „Kobiety Finansów” (2013, WPROST), „TOP Menedżerki w Polsce” (2012, WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (2011-2016, Home & Market), „Perły Polskiego Biznesu”, (2010-2013, Gazeta Finansowa), „Tiaras of Management”, (2011, Polish Market), „100 Najważniejszych Osób w Polskich Finansach” (2010, Home & Market).

 

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW przez Iwonę Srokę, instytucja ta była wielokrotnie nagradzana za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rynku kapitałowego. Krajowy Depozyt uhonorowany został m.in. statuetką „Wektora 2011”, przyznawaną przez Pracodawców RP, nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award”, „Innowator WPROST” w kategorii Instytucje Finansowe, nagrodą „Luminatus” za usługi Agencji Numerującej (2015) oraz rozliczania derywatów OTC (2016), wyróżnieniem „Lokomotywy Polskiej Gospodarki” (2014), otrzymał tytuł „Lidera informatyki instytucji finansowych 2009”. Znalazł się także na liście  najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

 

 

Mariusz Bober

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r., od lutego do grudnia 2016 r. prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

(Foto: Fotorzepa, Andrzej Cynka A.C. Andrzej Cynka)

Grzegorz Dzik

Wiceprezydent Pracodawców RP w latach 2002 – 2005 oraz od 2016 r., Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Wiceprzewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź, Prezes Zarządu Impel S.A.

 

Urodzony 15 marca 1960 r. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Założyciel  największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz spółek giełdowych Impel S.A. (od 2004  Prezes Zarządu spółki) oraz Vantage Development S.A. (od 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej).

 

Grzegorz Dzik pełni również funkcje:

 • Przewodniczącego Rady Zachodniej Izby Gospodarczej (w latach 1998 - 2012 Prezes, a od  września 2012 Przewodniczący Rady ZIG); organizacji  zrzeszającej dolnośląskich przedsiębiorców, fundatora Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf.
 • Przewodniczącego Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska (od 26 czerwca 2015), organizacja prowadzi swoją działalność na rzecz dolnośląskiego środowiska gospodarczego, jest członkiem Pracodawców RP.  
 • Wiceprzewodniczącego Rady Związku Pracodawców Polska Miedź (od 24 maja 2016); Związek zrzesza pracodawców z terenu Dolnego Śląska; jest członkiem Pracodawców RP, monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki.
 • Przewodniczącego Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (w Fundacji od 1999, od 2006 Przewodniczący Rady).
 • Członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (od 2000).
 • Członka Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej (od 2003).
 • Konsula Honorowego Ukrainy we Wrocławiu (od listopada 2008).

 

Grzegorz Dzik uhonorowany został:

 

 • Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej z Brylantem 2016
 • Zasłużony dla Wrocławia 2015
 • Nagrodą Prezydenta Wrocławia R. Dutkiewicza 2015
 • Złotym Krzyżem Zasługi 2010
 • Nagrodą Ministra Gospodarki  2010
 • Victorią 2006
 • Wektorem 2005
 • Bykiem Sukcesu 2002
 • Kawaler Orderu Uśmiechu.

 

Jego hobby to literatura, filozofia, psychologia  oraz sporty zimowe.

Mariusz Gaca

Mariusz Gaca. Wiceprezydent Pracodawców RP od 2011 r., Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC przy OECD, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego Orange Polska S.A.

 

Od stycznia 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego. Jest również przewodniczącym Komisji ds. Etyki Orange Polska. Od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP oraz Przewodniczącego Polskiej Sekcji BIAC przy OECD. Od 2013 jest członkiem Koalicji Prezesi - Wolontariusze aktywnie angażując się w działania wolontariackie i promując zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim, gdzie w latach 1995-2000 współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Od 2001 roku pracował w Grupie TP (Telekomunikacja Polska) jako Dyrektor Pionu Multimediów i był odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych. W latach 2005 - 2009 odpowiadał za rynek biznesowy Grupy TP. Od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP w sprzedaży i obsłudze klienta oraz Prezesa Zarządu PTK Centertel (operatora telefonii komórkowej Grupy TP), którą pełnił do połączenia PTK Centertel z TP w 2013 roku. W latach 2014-2016 był Wiceprezesem Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego.

 

Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego, posiada również dyplomy MBA University of Illinois at Urbana Champaign oraz AMP z INSEAD.

Andrzej Jacaszek

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2009 r., wydawca „Harvard Business Review Polska”, Wiceprezes Zarządu ICAN Instutute.

 

Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management oraz Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

 

Od marca 2004 jest wykładowcą w ICAN Institute. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zarządzania strategicznego, sprzedaży, marketingu, ekonomiki przedsiębiorstwa.

 

Pracował m.in. dla takich firm, jak: Medicover Holding BV jako Dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu; Norwich Union jako Country Manager of Life and Pension Operations Poland; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Norwich Union SA jako Prezes Zarządu;  TUiR Warta SA  jako Wiceprezes Zarządu; Agros Holding SA jako Dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu; B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o.  jako Prezes Zarządu.

 

W latach 2004-2005 pełnił funkcję Wiceministra Finansów RP.

 

 

Piotr Kamiński

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2006 r., członek Rady Nadzorczej Budimex S.A., członek Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów.

 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Tempus CUBIS z zakresu zarządzania. Uczestniczył w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach eksperckich w zakresie rynku kapitałowego, finansowania przedsięwzięć i ubezpieczeń społecznych (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii).


Bezpośrednio po studiach był asystentem konsultanta w Central Europe Trust w Warszawie. W latach 1992-2000 związany był z Komisją Papierów Wartościowych i Giełdą. Pełnił funkcje m.in. zastępcy dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych oraz dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów. W połowie 2000 roku został wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych S.A.w Warszawie. Początkowo nadzorował pracę Działu Informacji i Promocji oraz Działu Emitentów, a od maja 2002 roku Działu Produktów Informacyjnych oraz Działu Emitentów. Współpracował z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, kancelariami prawnymi, emitentami i ministerstwami.


W latach 2000-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. W okresie od 2003 do 2005 przewodniczył Radzie Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. Z dniem 10 marca 2003 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego Obszar Bankowości Korporacyjnej, Zarządzania Gotówką i Skarbu. Od 2005 do 2006 był Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, a w okresie od III.2006  do VI.2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie do IX. 2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S. A. Dodatkowo w latach 2006 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od maja 2011 roku do kwietnia 2013 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w Totalizatorze Sportowym.

Obecnie jest Członkiem Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów jako przedstawiciel organizacji pracodawców; Prezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów IESE Business School, Uniwersytetu Navarra w Barcelonie oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Zbigniew Kmicic

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2011 r., Prezes Pracodawców Ziemii Lubelskiej, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat działalności zawodowej uczestniczył w rozbudowie Lublina. Był bezpośrednio zaangażowany w budowę ośrodka akademickiego, szpitali oraz mieszkań w tym mieście. Realizował inwestycje za granicą m.in. dla Gazpromu. W 2004 r. przeorganizował przedsiębiorstwo Poleksbud-Trade Sp. z o.o., którego jest współwłaścicielem. Od 2008 r. pełni stanowisko głównego projektanta w Poleksbud–Projekt Sp. z o.o.. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Mądrala

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2006 r., Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., Przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie”  Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

 

Od 2000 r. Prezes Zarządu oraz współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. - nowoczesne szpitale specjalistyczne w Warszawie i Katowicach.. W latach 1989-2000 Eco-Med-PollLtd. (Wiedeń, Austria) - ekskluzywny dystrybutor sprzętu medycznego, Dyrektor Generalny. W latach  1984-1989 O.M.C. Poll Ltd. oddział w Warszawie, Przedstawiciel naukowy firmy ABBOTT DIAGNOSTICS (USA) w Polsce. W okresie 1982-1983 Instytut Maxa Plancka (Frankfurt nad Menem, Niemcy), Stypendysta naukowy. 1974-1981 Akademia Medyczna w Gdańsku, Zakład Biochemii Klinicznej Asystent naukowo-dydaktyczny. Posiada tytuł naukowy doktora nauk przyrodniczych.

 

Dodatkowo jest Przewodniczącym Korporacji „Zdrowe Zdrowie”  Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia AMD.

 

Członek Komisji Zdrowia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Michał Mierzejewski

Wiceprezydent Pracodawcow RP od 2011 r.; Członek Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.


Michał Mierzejewski, prawnik, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Od 2004 roku związany z Philip Morris Polska. Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Korporacyjnych największej firmy tytoniowej w kraju, z udziałem rynkowym na poziomie 39%, zatrudniającej ponad 3 tysiące pracowników. Od 2013 roku odpowiada również za Kraje Bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia).  


Zanim Michał Mierzejewski dołączył do branży tytoniowej pracował m.in. jako prawnik w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, następnie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ), gdzie zajmowal się wprowadzaniem i negocjowaniem największych projektów inwestycji zagranicznych w kraju.

Tomasz Misiak

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2012 r., Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

 

Założyciel  i Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A, lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. Właściciel i zarządzający Mizyak Investment Fund LTD.  Obecnie zasiada również w Radach  Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o.; IT Kontrakt Sp z.o. o.; Finance Care Sp. z o.o.; Telakces Com Sp z .o.o. ,  MM Conferences S.A, która jest spółką notowaną na New Connect. Wcześniej był również członkiem Rad

Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A.

 

Pełnił funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei, wydawcy polskiej edycji  Project- Syndicate. Od 2014 r. jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005-2011 jako Senator RP sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.

 

Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku, Manager Roku.  Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, IESE Bussines School oraz Global Leadership Seminar Georgetown University oraz Globa CEO Program.

 

Remigiusz Nowakowski

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

W latach 2002-2006 był prezesem zarządu oraz współwłaścicielem firmy konsultingowej INERCON obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006-2008 jako wiceprezes zarządu, dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia oraz prezes zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny (obecnie część TAURON Dystrybucja) był zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidację spółek energetycznych tworzących Grupę TAURON oraz realizację procesu unbundlingu i utworzenie operatorów OSD.

 

W latach 2008-2015 był związany z międzynarodowym koncernem energetycznym Fortum, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. W latach 2012-2015 był  dyrektorem ds. optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami oraz prokurentem w Fortum Power and Heat Polska, Fortum Zabrze oraz Fortum Bytom. Od grudnia 2012 r. kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w Dywizji Heat Electricity Sales and Solutions Fortum w Polsce, gdzie był odpowiedzialny w szczególności za tworzenie strategii Fortum
w Polsce, tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa, koordynację procesu zakupu paliw, planowanie i optymalizację produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów cen paliw i energii. W latach 2008-2012 odpowiadał za rozwój nowych inwestycji i budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce.

 

Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Jako Prezes Zarządu TAURON Polska Energia nadzorował pracę następujących obszarów działalności Spółki: strategii i regulacji, relacji z otoczeniem, prawnego, audytu wewnętrznego. Sprawował też nadzór nad funkcjonowaniem sytemu zarządzania ryzykiem, zgodności i bezpieczeństwa oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

 

 

Robert Pietryszyn

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r.

 

Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełnił od 13 maja do 9 listopada 2016 roku.

 

Ukończył Prawo na  Uniwersytecie Wrocławskim, Master of Business Administration (MBA) oraz Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzania firmą na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 

Posiada doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek giełdowych takich jak Grupa LOTOS S.A. (przewodniczący), RUCH S.A. (przewodniczący) oraz Polcolorit S.A., Prezes Zarządu spółki Wrocław 2012, gdzie odpowiadał za procesy inwestycyjne,  handlowe oraz odpowiedzialny za projekt UEFA Euro 2012 we Wrocławiu, w przeszłości związany  z grupą kapitałowa KGHM S.A. oraz PKO BP S.A. oraz biznesem konsultingowym w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz procesów IPO, członek zarządu PZU S.A. gdzie odpowiadał min. za operacje międzynarodowe.

 

Krzysztof Skóra

Wiceprezydent  Pracodawców RP w latach 2007–2008 i od 2016 r., Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 

Związany z KGHM i grupą kapitałową od wielu lat. Od lutego do października 2016 r. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


w latach 2006 - 2008 oraz w 2016 roku. Poza tym, m.in. doradca ds. gospodarczych, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie (2008-2012), Skarbnik Gminy Ruja (2003-2006), Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie w latach 1999- 2002 oraz Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.-

 

Członek Rady Nadzorczej m.in. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w latach 1991-1994,  Polkomtel S.A. w Warszawie oraz Kupferhandelsges.m.b.H w Wiedniu oraz  Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach oraz CVC Sp. z o.o. w Legnicy (1996- 1997).

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radny Sejmiku Województwa    Dolnośląskiego (IV kadencji),

Mirosław Ślachciak

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2003 r., Prezes Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Domik Sp. z o.o.

 

Jest absolwentem Akademii Techniczno– Rolniczej w Bydgoszczy, ukończył kierunek telekomunikacja. W 1995 roku został członkiem Pracodawców Pomorza i Kujaw (dawniej Kujawsko – Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców), zaś w roku 1997 jego wiceprezesem.


Od 25 lat jest związany z prywatnym biznesem i z powodzeniem od 1984 roku działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i metalu. W roku 1993 przekształcił firmę DOMIK w Spółkę z o.o. i jest do dnia dzisiejszego jej właścicielem oraz prezesem Zarządu. Natomiast od 2003 roku jest inwestorem strategicznym – posiada 80 % przedsiębiorstwa PHT BRDA Sp. z o.o. i jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej tej firmy.


Mirosław Ślachciak z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w promowaniu polskiej produkcji na rynkach zagranicznych, jak również działa aktywnie na rzecz rozwoju całego regionalnego biznesu. Działa również charytatywnie na szeroką skalę wspierając organizacje sportowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży, hospicjum, akcje organizowane na rzecz niepełnosprawnych oraz wszelkie inicjatywy kulturalne w regionie kujawsko - pomorskim. Poza biznesem, który jest jego główną drogą życiową, jego pasją są również narty oraz polowanie.

Tomasz Zaboklicki

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PESA Bydgoszcz S.A.

 

Tomasz Zaboklicki (ur. 1958 r.), bydgoszczanin, absolwent ekonomii na UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych z finansów i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1983 r. zatrudniony w państwowych wówczas ZNTK Bydgoszcz. Od 1998 r. dyrektor generalny - prezes Zarządu tego przedsiębiorstwa. Po udanym procesie przekształceń własnościowych, restrukturyzacji i zmianie nazwy na PESA Bydgoszcz SA - którą doprowadził do pozycji lidera wśród producentów taboru szynowego w Polsce, do pierwszej czwórki najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw oraz liczącego się gracza na rynku międzynarodowym - stoi na czele firmy do dziś. Uhonorowany wieloma wyróżnieniami – m.in. przez „Forbesa” i „Ernst and Young”, Nagrodą im. Jana Wejcherta przyznawaną przez Polską Radę Biznesu i prestiżową Nagrodą Kisiela redakcji „Wprost”.  W 2014 roku odbierał w Londynie w imieniu PESA – jako pierwszej firmy z Europy Środkowo – Wschodniej – nagrodę ekonomiczną „Financial Times”.

Wiceprezydenci Wykonawczy

Rafał Baniak

 

Od października 2015 roku reprezentuje Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego, w skład której powołał go Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

 

Od 14 maja 2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m. in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.

 

W latach 2007- 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współprzewodniczący trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członek zespołu ds. ochrony zdrowia.

 

W okresie 2011-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

 

 

Andrzej Długosz

Prezes Zarządu agencji Public Relations - Cross Media PR sp. z o.o. (od marca 2000 r.). W latach 1992 – 1998 pracował w Burson-Marsteller, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Pionu Public Affairs. Od roku 1997 Członek, a następnie (w latach 1999 - 2005) Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W okresie 1999 – 2000 Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., a w latach 1998 - 2000 Dyrektor ds. Korporacyjnych w Grupie Żywiec odpowiedzialny za realizację największej fuzji w polskim przemyśle spożywczym - połączenie Elbrewery Co. Ltd. z Żywcem S.A.

Janusz Pietkiewicz

Urodził się w Bydgoszczy w 1946 roku. W 1969 roku ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej, broniąc pracę dyplomową w Katedrze Ekonometrii. Występował jako pianista w studenckim teatrze, kierował uczelnianym klubem HADES.


Manager w Biurze Muzyki PAA „Pagart" 1969-73. Dyrektor Impresariatu w Polskim Radio i Telewizji 1973-89. Prezes Zarządu Heritage Promotion of Music & Art 1990-95. Dyrektor generalny Teatru Narodowego w Warszawie 1996-98. Europejski impresario i producent wydarzeń teatralnych 1998-2002. Dyrektor Wydziału Kultury, następnie dyrektor Biura Teatru i Muzyki w Urzędzie Miasta st. Warszawy 2002-2006. Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 2006-2008. Od 2007 wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.


Współpracował z teatrami i festiwalami za granicą, m.in. Teatrem La Scala w Mediolanie, Accademią Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, Arena di Verona, teatrami w Bolonii, Wenecji, Florencji, Genui, Palermo, Turynie, Barcelonie, Madrycie, Walencji, Londynie, Glasgow, Théâtre du Chatelet w Paryżu, Piccolo Teatro di Milano i Thalia Theater w Hamburgu. Organizował koncerty w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Watykanie, Austrii, Niemczech, Belgii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Korei i Japonii.


Działa na rzecz promocji muzyki polskiej. Zorganizował w wielu krajach koncerty promujące utwory: Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego, Karłowicza, Paderewskiego, Szymanowskiego, Bairda, Góreckiego, Kilara, Lutosławskiego, Pendereckiego oraz polską muzykę dawną. Doprowadził do wystawienia: Króla Rogera w Palermo, Halki w Osace i Strasznego dworu w Irlandii. Współtworzył kariery zagraniczne wybitnych polskich artystów i zespołów.


Specjalizował się w koprodukcjach teatralnych i operowych. Zrealizował nagrania dla: EMI, NVC Arts, Unitel, Amberson, Erato, BBC TV, Decca, SONY Classical, Tristar, ZDF, Polivideo, ORF, RAI, TVP. Dla BMG Victor zrealizował unikatowe nagrania antologii pieśni włoskiej wydanej na 46 płytach CD oraz cykl nagrań współczesnych koncertów fortepianowych w Wiedniu.


Współpracował z wybitnymi dyrygentami, m.in.: Claudio Abbado, Leonardem Bernsteinem, Myung-Whun Chungiem, Danielem Gattim, Valerym Gergievem, Yehudim Menuhinem, Lorinem Maazelem, Zubinem Mehtą, Riccardo Mutim, Witoldem Rowickim, Jerzym Semkowem, Stanisławem Skrowaczewskim, oraz reżyserami: Lucą Ronconim, Giorgio Strehlerem, Peterem Ustinovem, Pier’Allim, Gilbertem Deflo, Robertem Wilsonem, Dario Fo, Andriejem Konczałowskim, Pier-Luigim Pizzim, Jean-Pierre Ponnellem, Eziem Frigerio, Franką Squarciapino, Krzysztofem Zanussim.


Współorganizował filmowe nagrania muzyczne w Polsce, telewizyjne festiwale w Łańcucie, festiwale muzyki Pendereckiego w Lusławicach i Krakowie, plenerowe spektakle i koncerty dla mieszkańców Warszawy, m.in. Festiwal Muzyczna Praga, Europejski Festiwal Muzyki Filmowej, koncerty poświęcone pamięci Jana Pawła II, obchody 60 rocznicy Powstania Warszawskiego i 65 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.


Jest odznaczony francuską Legią Honorową, komandorią Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, komandorią Orderu Zasługi Republiki Portugalskiej oraz nagrodą ministra spraw zagranicznych za wybitne zasługi dla kultury polskiej za granicą.


Jest autorem monografii Polska scena narodowa - wizja teatru europejskiego, wyróżnionej nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej oraz tytułem książki roku 2002.