English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Rada

DRUKUJ

Prezydent

Andrzej Malinowski

 

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorem nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników.

 

Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki zalicza do swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie.

 

Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Rady Europy. Pełnił także kierownicze funkcje w spółkach prawa handlowego.

 

Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

 

Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Uważa, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, czego dowodzą od 1989 r. Szybko nauczyli się gospodarki rynkowej, potrafią z dużą intuicją ekonomiczną prowadzić swoje firmy i konkurować z najlepszymi.

 

Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu – przyznawanym przez dzieci za działania przynoszące dzieciom radość. Jeździ na nartach, gra w tenisa i w golfa.

 

Wiceprezydenci

 • Dorota Hryniewiecka–Firlej, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”, Prezes Zarządu, Pfizer Polska Sp. z o.o.,

 

 • Anna Rulkiewicz,  Prezes Zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarządu, Lux Med Sp.  z o.o.,

 

 • Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,

 

 • Mariusz Bober, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.,

 

 • Grzegorz Dzik, Przewodniczący Rady Związku, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Prezes Zarządu, Impel S.A.,

 

 • Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu, Orange Polska S.A.,

 

 • Andrzej Jacaszek, Dyrektor Zarządzający, ICAN Spółka z o. o. Sp. k.,

 

 • Piotr Kamiński, Członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.,

 

 • Zbigniew Kmicic, Prezes Zarządu, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Prezes Zarządu Poleksbud – Trade Sp. z o.o.,

 

 • Andrzej Mądrala, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Prezes Zarządu, MAVIT Sp. z o.o.,

 

 • Michał  Mierzejewski, Członek Zarządu, Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.,

 

 • Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service S.A.,

 

 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia S.A.,

 

 • Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu, Grupa Lotos S.A.,

 

 • Krzysztof Skóra, Przewodniczący Rady Związku, Związek Pracodawców Polska Miedź, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.,

 

 • Mirosław Ślachciak, Prezes Zarządu, "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców, Prezes Zarządu Domik Sp. z o.o.

 

 • Tomasz Zaboklicki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PESA Bydgoszcz S.A.