English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Rada

DRUKUJ

Prezydent

Andrzej Malinowski

 

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorem nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników.

 

Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki zalicza do swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie.

 

Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Rady Europy. Pełnił także kierownicze funkcje w spółkach prawa handlowego.

 

Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

 

Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Uważa, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, czego dowodzą od 1989 r. Szybko nauczyli się gospodarki rynkowej, potrafią z dużą intuicją ekonomiczną prowadzić swoje firmy i konkurować z najlepszymi.

 

Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu – przyznawanym przez dzieci za działania przynoszące dzieciom radość. Jeździ na nartach, gra w tenisa i w golfa.

 

Wiceprezydenci

Iwona Sroka

 

Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce.

 

W 2009 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu tej instytucji.

 

W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju.

 

Wcześniej pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.


Od października 2011 r. Iwona Sroka pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. Z dniem 18 kwietnia 2012 r., decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska, została powołana w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych. Po wejściu w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, powolana w jej skład z ramienia Pracodawców RP przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

 

Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, zaangażowana w prace Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego.

 

Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi.

 

Prezes Iwona Sroka uczestniczy ponadto w pracach Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, któremu patronuje Narodowy Bank Polski. Członek Komitetu Doradczego IEB  International Journal of Finance.

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. Specjalizując się w wymienionej tematyce, jest także wykładowcą Studiów Executive MBA przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2010 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego.

 

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w rankingach i konkursach menedżerskich: „TOP 20 Menedżerowie na czas kryzysu” (2013, WPROST), „Kobiety Finansów (2013, WPROST), „TOP Menedżerki w Polsce” (2012, WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (2011-2013, Home & Market), „Perły Polskiego Biznesu”, czyli Najbardziej Przedsiębiorcze Kobiety w Polsce (2010-2013, Gazeta Finansowa), „100 Najważniejszych Osób w Polskich Finansach” (2010, Home & Market), „Tiaras of Management”, (2011, Polish Market).

 

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW przez Iwonę Srokę instytucja ta była wielokrotnie nagradzana za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rynku kapitałowego. Krajowy Depozyt uhonorowany został m.in. statuetką „Wektora 2011”, przyznawaną przez Pracodawców RP, nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award”, „Innowator WPROST” w kategorii Instytucje Finansowe, otrzymał tytuł „Lidera informatyki instytucji finansowych 2009”. Znalazł się także na liście  najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

 

Wojciech Balczun

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA certyfikowane przez Rotterdam School of Management Erasmus University. Ukończył kursy z zarządzania, marketingu i finansów. Był dyrektorem biura marketingu i promocji Poczty Polskiej S.A.. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Inteligo Financial Services – banku internetowego Inteligo. Do 2007 roku był Dyrektorem Zarządzającym Marketingiem Detalicznym banku PKO BP. W latach 2005-2007 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Od 2008 do 2013 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PKP CARGO. Z jego inicjatywy PKP CARGO rozpoczęło, bezprecedensowy w skali europejskiej, program restrukturyzacji Spółki, który prowadzony był w latach 2008-2011. Był także inicjatorem powstania Grupy Logistycznej PKP CARGO, skupiającej w sześciu dywizjach spółki zależne oferujące pełny łańcuch usług logistycznych. Pod kierownictwem Prezesa Balczuna PKP CARGO rozpoczęło także rzeczywistą ekspansję międzynarodową, rozpoczynając samodzielne przewozy w Czechach, Niemczech i na Słowacji. Uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 2010 roku zdobył tytuły Menedżera Roku, Człowieka Roku-Przyjaciela Kolei oraz „Tego, który zmienia polski przemysł”. Jest laureatem Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji oraz „Twarzą Biznesu 2011”. Od kwietnia 2012 r. pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej PLL LOT. W kwietniu 2016 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego ukraińskich kolei państwowych Ukrzaliznycia.

Krzysztof Częstochowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracę zawodową zaczął w Narodowym Banku Polskim. Od ponad 30 lat związany jest z transportem drogowym. Zaczął pracę na stanowisku głównego specjalisty ds. pracowniczych, następnie jako zastępca dyrektora ds. przewozów a w latach 1989 – 1999 jako dyrektor z powodzeniem kierował Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 2000 zainicjował jedną z pierwszych prywatyzacji w PKS. Sprywatyzowane przedsiębiorstwo PKS Gorzów Wlkp. z powodzeniem funkcjonuje na rynku przewozów pasażerskich i towarowych zaliczając się do jednych z lepszych w branży. Od września 2000r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PKS Gorzów Wlkp. Sp.z o.o. Od sierpnia 2004r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS Nowa Sól, przedsiębiorstwa, w którego prywatyzację jest zaangażowany PKS Gorzów Wlkp. Sp.z o.o. Uczestniczył w wielu szkoleniach i seminariach w zakresie zarządzania transportem (m.in. w Szwecji, Finlandii) oraz ukończył podyplomowe studium dla kadry zarządzającej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W roku 2002 otrzymał godność członka Lubuskiej Loży Liderów. Jest Przewodniczącym Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1996) , Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(2001) , Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Od 2014 r. przewodniczący związku Lubuscy Pracodawcy.
 

Andrzej Długosz

Prezes Zarządu agencji Public Relations - Cross Media PR sp. z o.o. (od marca 2000 r.). W latach 1992 – 1998 pracował w Burson-Marsteller, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Pionu Public Affairs. Od roku 1997 Członek, a następnie (w latach 1999 - 2005) Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W okresie 1999 – 2000 Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., a w latach 1998 - 2000 Dyrektor ds. Korporacyjnych w Grupie Żywiec odpowiedzialny za realizację największej fuzji w polskim przemyśle spożywczym - połączenie Elbrewery Co. Ltd. z Żywcem S.A.

Mariusz Gaca

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom MBA University of Illinois at Urbana Champaign. W latach 1995 - 2000 współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w Grupie Elektrim S.A.. W Grupie TP od 2000 roku - najpierw jako Dyrektor Pionu Multimediów odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych, a następnie (od 2005 r.) odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy TP. W 2008 r. powołany na Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Rynku Biznesowego, a rok później na Członka Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Od września 2009 r. do grudnia 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu PTK Centertel. Obecnie Wiceprezes Zarządu Orange Polska. W styczniu 2011 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Polskiej Sekcji BIAC.

Andrzej Jacaszek

Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management. Od marca 2004 jest wykładowcą w ICAN Institute. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zarządzania strategicznego, sprzedaży, marketingu, mikroekonomii, podejmowania decyzji i etyki przywódczej. W latach 2004- 2005 – wiceminister finansów RP – nadzorował pracę Departamentu Instytucji Finansowych, Departamentu Rachunkowości i Departamentu Instytucji Płatniczej.


Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. dla takich firm, jak: Medicover Holding BV – jako dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu,; Norwich Union – jako Country Manager of Life and Pension Operations in Poland, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Norwich Union SA – jako prezes zarządu, TUiR Warta SA – jako wiceprezes zarządu ds. sieci i marketingu, Agros Holding SA – jako pełnomocnik zarządu i dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu, B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. (potem A.C. Nielsen Polska) – jako wspólnik i dyrektor zarządzający.

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011 i 2014 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA.

 

W okresie dwudziestoletnie pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za:

  • Przeprowadzenie PKO Banku Polskiego z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Przygotowanie i realizację strategii PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 oraz 2013-2015, które zaowocowały zdecydowanym wzrostem aktywów oraz efektywności biznesowej, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych;
  • Dostosowanie PKO Banku Polskiego do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów;
  • Przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych.

 

Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

 

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

 

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

 

Laureat licznych nagród i wyróżnień. Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Dwukrotnie uznany za Bankowego Menedżera Roku (2011 i 2014) w konkursie Gazety Bankowej. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska przyznał mu w 2012 roku tytuł jednego z Top 20 Managerów na czas kryzysu, a w 2014 zaliczył do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w Polskiej Gospodarce. Miesięcznik Finansowy Bank uhonorował go nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013. W 2014 wyróżniony przez Gazetę Finansową jako jeden z „25 Najcenniejszych Menedżerów Świata Finansów”. W 2015 roku został także uznany za najbardziej pro-marketingowego prezesa przez branżowy serwis Mediarun.

Jerzy Jan Jóźkowiak

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Stypendysta Wydziału Ekonomiczno – Prawnego Uniwersytetu w Zurychu. W latach 1984 - 1990 pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Planowania i Statystyk w Warszawie. W okresie 1993 – 1998 związany z Powszechnym Bankiem Gospodarczym S.A. Był także wiceprezesem Zarządu PBG S. A. Grupa Pekao S.A. odpowiedzialnym m.in. za księgowość, rachunkowość, informację zarządczą, skarb, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i dom maklerski. Od 2002 do 2008 roku pracował w BRE Banku S. A. m.in. jako dyrektor ds. Finansów Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości detalicznej (MultiBank i mBank). Od stycznia do grudnia 2010 roku prezes MNI S.A. Od  marca 2011 r. do stycznia 2016 r. Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Piotr Kamiński

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Tempus CUBIS z zakresu zarządzania. Uczestniczył w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach eksperckich w zakresie rynku kapitałowego, finansowania przedsięwzięć i ubezpieczeń społecznych (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii).


Bezpośrednio po studiach był asystentem konsultanta w Central Europe Trust w Warszawie. W latach 1992-2000 związany był z Komisją Papierów Wartościowych i Giełdą. Pełnił funkcje m.in. zastępcy dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych oraz dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów. W połowie 2000 roku został wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych S.A.w Warszawie. Początkowo nadzorował pracę Działu Informacji i Promocji oraz Działu Emitentów, a od maja 2002 roku Działu Produktów Informacyjnych oraz Działu Emitentów. Współpracował z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, kancelariami prawnymi, emitentami i ministerstwami.


W latach 2000-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. W okresie od 2003 do 2005 przewodniczył Radzie Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. Z dniem 10 marca 2003 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego Obszar Bankowości Korporacyjnej, Zarządzania Gotówką i Skarbu. Od 2005 do 2006 był Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, a w okresie od III.2006  do VI.2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie do IX. 2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S. A. Dodatkowo w latach 2006 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od maja 2011 roku do kwietnia 2013 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w Totalizatorze Sportowym.  Od 30.VI. 2006 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie jest Członkiem Komisji Nadzoru Audytowego, przy Ministerstwie Finansów jako przedstawiciel organizacji pracodawców; Prezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów IESE Business School, Uniwersytetu Navarra w Barcelonie oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Zbigniew Kmicic

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat działalności zawodowej uczestniczył w rozbudowie Lublina. Był bezpośrednio zaangażowany w budowę ośrodka akademickiego, szpitali oraz mieszkań w tym mieście. Realizował inwestycje za granicą m.in. dla Gazpromu. W 2004 r. przeorganizował przedsiębiorstwo Poleksbud-Trade Sp. z o.o., którego jest współwłaścicielem. Od 2008 r. pełni stanowisko głównego projektanta w Poleksbud–Projekt Sp. z o.o.. Jest prezesem Lubelskiego Związku Pracodawców oraz wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mirosław Kugiel

Absolwent wydziału marketingu i zarządzania oraz wydziału górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od wielu lat związany z polskim górnictwem. Podczas swojej kariery zawodowej pracował m. in. dla Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., KWK „Wesoła”, Rybnickiej Spółki Węglowej S.A., KWK „Staszic”, KWK „Wieczorek”, KWK „Mysłowice” oraz w Kompanii Węglowej S.A. Dodatkowo pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału SITG Katowice oraz Wiceprezesa Zarządu Głównego SITG. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach i seminariach. Jest współtwórcą 5 patentów i około 25 wniosków racjonalizatorskich z zakresu tematyki górniczej. Autor i współautor około 30 artykułów i referatów publikowanych w książkach i czasopismach specjalistycznych. Wziął udział w około 50 Konferencjach i Sympozjach krajowych i międzynarodowych z zakresu tematyki górniczej i ekonomicznej.

Andrzej Mądrala

Od 2000 r. Prezes Zarządu oraz współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. - nowoczesne centrum okulistyczne. W latach 1989-2000 Eco-Med-PollLtd. (Wiedeń, Austria) - ekskluzywny dystrybutor sprzętu medycznego Dyrektor Generalny. W 1995-1996 Eco-Med-Poll Ukraine – ekskluzywny przedstawiciel Procter & Gamble na Ukrainie Dyrektor Generalny. 1984-1989 O.M.C. Poll Ltd. oddział w Warszawie Przedstawiciel firmy ABBOTT DIAGNOSTICS (USA) w Polsce Reprezentant naukowy. 1982-1983 Instytut Maxa Plancka (Frankfurt nad Menem, Niemcy) Stypendysta naukowy. 1974-1981 Akademia Medyczna w Gdańsku, Zakład Biochemii Klinicznej Asystent naukowo-dydaktyczny. Dodatkowo jest Przewodniczącym Korporacji „Zdrowe Zdrowie”  Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia AMD.

Michał Mierzejewski

Prawnik, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę w Philip Morris Polska (PMP) rozpoczął w 2004 r. jako menedżer do spraw regulacji. Od 2008 roku Michal Mierzejewski jest Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Korporacyjnych Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., największej firmy tytoniowej w kraju. W ciągu swej kariery w PMP odpowiada za relacje zewnętrzne spółki, w tym z administracją publiczną, monitoruje zmiany w otoczeniu regulacyjnym spółki, Michał Mierzejewski odegrał istotną rolę w projekcie wprowadzania do Polski Europejskiego Centrum Usług dla grupy Philip Morris International. W 2005 roku firma otworzyła w Krakowie centrum usług w zakresie HR, finansów i IT, które obsługuje spółki Philip Morris w Europie i do dziś zatrudniło już ponad 600 pracowników. Zanim Michał Mierzejewski dołączył do branży tytoniowej pracował m.in. jako prawnik w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Od 2000 roku związany z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ), początkowo jako Wicedyrektor Departamentu Badań i Analiz, a następnie Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych. W PAIiIZ zajmował się wprowadzaniem i negocjowaniem największych projektów inwestycji zagranicznych w Polsce.
 

Sebastian Mikosz

Jest menadżerem z doświadczeniem w zakresie doradztwa biznesowego i zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Polsce i we Francji. Ostatnio był dyrektorem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte - do jego głównych zadań należało rozwijanie doradztwa biznesowego dla sektora publicznego oraz wspieranie napływu i rozwoju inwestorów zagranicznych do Polski. Ukończył prestiżowy IEP Paris, kierunek ekonomia i finanse oraz liczne szkolenia biznesowe. Po studiach pracował w firmie Arthur Andersen w Paryżu, gdzie specjalizował się w inwestycjach na rynkach emerging markets.

W 2000 roku pracował nad stworzeniem pierwszego niezależnego internetowego domu maklerskiego w Polsce. W 2001 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. W czerwcu 2003 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W Agencji nadzorował departamenty Obsługi Inwestorów, Współpracy Regionalnej oraz Badań i Analiz. Prowadził negocjacje z firmami będącymi największymi inwestorami zagranicznymi w Polsce m.in. LG Philips, MAN, Whirlpool, Michelin. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie doradztwa personalnego Amrop Hever w Warszawie. Były Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Zna biegle język francuski i angielski. Jest żonaty, ma trzech synów.

Krystian Poloczek

Ur. w 1959 r. na Śląsku. Ukończył studia prawnicze w Niemczech. Biegle włada pięcioma językami. W latach 2002-2006 Prezes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. W latach 2006-2009 Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC (Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD).


Jest założycielem i właścicielem holdingu Iberia Motor Capital Group (IMCG) operującego w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Litwie oraz w Holandii i Hiszpanii. W skład IMCG wchodzi kilkadziesiąt spółek z branż: motoryzacyjnej, logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeniowej, usługowej. Głównym i sztandarowym projektem grupy IMCG jest wyłączność na import samochodów marki Seat na Europę Środkowo – Wschodnią. Krystian Poloczek jest też właścicielem części salonów Seata, tworzących sieć dilerską niemal w całej Polsce. Należy do niego także polska część sieci wypożyczalni samochodów Rent a Car działająca pod marką SIXT. Jest również współudziałowcem prestiżowego Grand Hotelu Lublinianka w Lublinie. W Rawie Mazowieckiej stworzył firmę Logis, zajmującą się szeroko rozumianą logistyką, z której usług korzystają min. TP Internet, Siódemka, Partners, Agencja Cenowa oraz Restauracja Kredens. Logis jest również wyłącznym dystrybutorem w Polsce znanych na całym świecie produktów firmy Recaro.

Jaime Fuster Rufilanchas

Adwokat, ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Absolwent Szkoły Praktyki Prawnej Uniwersytetu Pontificia de Comillas. Specjalizuje się w m.in. Międzynarodowym Prawie Prywatnym, prawie spółek, transporcie publicznym. Uczestniczył w wielostronnych projektach finansowych (DBFO,BOOT, BOT) w Chile, Argentynie, Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, Bułgarii, Polsce , Tajwan, Hiszpanii i Francji a także z jednostkami takimi jak: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Cofides, BID. Doradzał europejskim rządom, a także nowym członkom w zakresie prywatnego finansowanie infrastrukturalnego. Pracował przy administracji transportu publicznego i prywatnego w Hiszpanii i za granicą (RENFE, Consorcio de transportes de Madrid, EMT, TMB, SNCF, RATP , Transport for London). Brał udział w różnych Forach dotyczących Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania Funduszami Strukturalnymi i poświęconych rozszerzeniu Nowej Europy (CEOE, CIERVAL, CEA, Exporta, Recoletos Conferencias, CEP.)


Od ponad 10 lat doradza inwestorom hiszpańskim w Europie Środkowo Wschodniej. Doradca rozmaitych przedsiębiorstw finansowych i przemysłowych, Wiceprzewodniczący Ssangyong Polska, s. p. z o.o., Członek Rady AIGA investment Fund, Członek Komisji ASPRIMA (Asociación de Promotores inmobiliarios de Madrid), Członek Rady Doradczej Taiga Mistral, S.C.R

Maciej Stańczuk

W latach 1990-1993 był członkiem zarządu oraz głównym ekonomistą PBR Banku. Współpracę z WestLB rozpoczął w 1993 r. jako kierownik departamentu do spraw Europy Wschodniej WestLB AG w Düsseldorfie. W 1995 r., wraz z rozpoczęciem działalności polskiego oddziału banku, objął stanowisko zastępcy dyrektora generalnego WestLB Polska (obecnie Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.). Funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego pełnił od 2001 r. do 2013 r. Przed rozpoczęciem współpracy z WestLB pracował m.in. jako asystent na Technische Universitaet w Bochum. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Getyndze. Ukończył studia podyplomowe w Mannheim, jest również absolwentem Advanced Management Program szkoły IESE (Uniwersytet Navarra, oddział w Barcelonie). Biegle mówi po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku i rosyjsku.
 

Paweł Szynkaruk

Absolwent Ekonomiki i Organizacji Transportu Morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1989 roku zatrudniony w Polskiej Żegludze Morskiej (PŻM) w Szczecinie, początkowo na stanowisku inspektora ds. eksploatacji w Dziale Eksploatacji Średniego Tonażu, następnie kierownika sekcji i wreszcie kierownika działu. W latach 1993-1999 oddelegowany do pracy w zagranicznych spółkach PŻM Polascamar Genua oraz Polhansa Hamburg. Po powrocie z za granicy w 1999r. objął stanowisko dyrektora Zakładu Trampingu Europejskiego PŻM a następnie zastępcy dyrektora Zakładu Eksploatacji Floty. W 2005 wybrany w konkursie na stanowisko dyrektora naczelnego PŻM, którą to funkcje pełni do dziś.


Aktualnie Paweł Szynkaruk pełni również funkcję m.in. Prezesa Związku Armatorów Polskich, członka Rady Dyrektorów Instytutu Siarki w Waszyngtonie, członka zarządu European Community Shipowners’ Association /Związek Armatorów Unii Europejskiej/, członka Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członka Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Szczecina.


Żonaty, ma syna, zainteresowania : sport, historia, turystyka.

Mirosław Ślachciak

Jest absolwentem Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, ukończył kierunek telekomunikacja. W 1995 roku został członkiem Pracodawców Pomorza i Kujaw (dawniej Kujawsko – Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców), zaś w roku 1997 jego wiceprezesem. Od 2003 roku do dnia dzisiejszego jest prezesem Pracodawców Pomorza i Kujaw.


Od 25 lat jest związany z prywatnym biznesem i z powodzeniem od 1984 roku działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i metalu. W roku 1993 przekształcił firmę DOMIK w Spółkę z o.o. i jest do dnia dzisiejszego jej właścicielem oraz prezesem Zarządu. Natomiast od 2003 roku jest inwestorem strategicznym – posiada 80 % przedsiębiorstwa PHT BRDA Sp. z o.o. i jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej tej firmy.


Mirosław Ślachciak z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w promowaniu polskiej produkcji na rynkach zagranicznych, jak również działa aktywnie na rzecz rozwoju całego regionalnego biznesu. . Działa również charytatywnie na szeroką skalę wspierając organizacje sportowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży, hospicjum, akcje organizowane na rzecz niepełnosprawnych oraz wszelkie inicjatywy kulturalne w regionie kujawsko - pomorskim. Poza biznesem, który jest jego główną drogą życiową, jego pasją są również narty oraz polowanie.

Herbert Wirth

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Ukończył m.in. studium podyplomowe The George Washington University School Business and Public Management w Waszyngtonie otrzymując Master’s Certificate In Project Management oraz studia podyplomowe o kierunku „Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1998 związany z miedziowym holdingiem, pracując najpierw w Centrum Badawczo-Projektowym Miedzi „CUPRUM” we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu „CUPRUM”, od 2002 roku pracował w KGHM Polska Miedź SA, z roczną przerwą na zarządzanie „CUPRUM”. Od 2009 r do lutego 2016 r był Prezesem KGHM Polska Miedź S.A.
 

Marek Woszczyk

Marek Woszczyk jest uznanym ekspertem w branży energetycznej. Od 2013 r. do marca 2016 r. obejmował stanowisko Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Pełniąc przez wiele lat funkcje kierownicze w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE), odegrał kluczową rolę w transformacji polskiego rynku energii elektrycznej i gazu.

 

Od początku swojej aktywności zawodowej zaangażowany jest w promowanie konkurencji oraz budowę stabilnego i przejrzystego otoczenia regulacyjnego. Koordynował wdrożenie mechanizmów prawnych, które doprowadziły do liberalizacji krajowego rynku energii elektrycznej i gazu, dostosowując krajowe ustawodawstwo do regulacji Unii Europejskiej. Jest ponadto autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego.

 

Od kwietnia 1998 r. pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki, od 2011 r. – na stanowisku Prezesa. W latach 1998–2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału Centralnego URE.

 

Marek Woszczyk jest aktywny na forum międzynarodowym. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii – od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. W latach 2011–2013 był Członkiem Prezydium ERRA. Reprezentował URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki a od 1 lutego 2011 r. został wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu CEER. Pan Marek Woszczyk był członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, brał także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej – organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów.

 

Andrzej Wypych

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Celulozowo Papierniczych w Kwidzynie, gdzie aktywnie uczestniczył w procesie prywatyzacji. W latach 2005-2012 Dyrektor Personalny ArcelorMittal Poland, a od roku 2009 jest także członkiem Zarządu tej spółki. Ponadto pełni funkcję General Managera ArcelorMittal i odpowiada za koordynację polityki personalnej dla segmentu Business Division East (Polska, Niemcy, Rumunia). Jest członkiem zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych w Komisji Trójstronnej z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawuje także funkcję wiceprzewodniczącego Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora personalnego w oddziale ArcelorMittal w Kazachstanie.


 

Tomasz Zadroga

Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim. Pełnił wiele funkcji kierowniczych. Był dyrektorem finansowym w APB Polska oraz Papyrus – Stora Enso Polska. W latach 2002 – 2006 zasiadał w zarządzie Adidas Polska na stanowisku dyrektora operacyjnego. W latach 2006 – 2008 prezes zarządu IC Development & Finance oraz członek zarządu Inter Cars na stanowisku dyrektora finansowego. W latach 2008-2011 pełnił funkcję prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie prezesa zarządu GrECo JLT Energo Sp. z o.o.

Jarosław Zagórowski

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie skończył dwa kierunki: mechanika, technologia maszyn i procesów produkcyjnych na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym oraz zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing przemysłowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2004 roku ukończył też studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.


Jarosław Zagórowski był związany z Jastrzębską Spółką Węglową już przed objęciem funkcji prezesa jako przewodniczący jej Rady Nadzorczej, a wcześniej - od 30 czerwca 2003 roku – członek rady. Niemal od początku kariery zawodowej, a więc od 1997 roku, pracował w Ministerstwie Gospodarki – między innymi na stanowisku doradcy ministra w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych a także w sprawach polityki energetycznej państwa. Od 1 stycznia 2016 roku Prezes Huty Bankowej Sp. z o.o. Reprezentuje Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego, w skład której powołał go Prezydent RP Andrzej Duda.


Interesuje się motoryzacją, żeglarstwem i jeździ na nartach.

Wiceprezydenci Wykonawczy

Rafał Baniak

 

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

 

Od 14 maja 2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m. in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.

 

W latach 2007- 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współprzewodniczący trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członek zespołu ds. ochrony zdrowia.

 

W okresie 2011-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

 

Od października 2015 roku reprezentuje Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego, w skład której powołał go Prezydent RP Andrzej Duda.

Tomasz Misiak


Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, programu ICAN Managment - Kanadyjskiego Instytutu Zarządzania, studiów IESE Business School w Barcelonie oraz programu Global Leadership Seminar w Georgetown University. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 1999-2007 piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A, największej w Polsce agencji pośrednictwa pracy, której był założycielem. W latach 2005-2011 jako Senator RP piastował funkcje Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej. Od 2011roku do dziś właściciel i zarządzający Funduszem HMS Investment Fund LTD. Piastuje funkcje w Radach Nadzorczych spółek Exact Systems Sp. z o.o., Work Service SA. oraz Hawe S.A. Tomasz Misiak jest laureatem licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst&Young, Lider Przedsiębiorczości, Lider Rynku.

Janusz Pietkiewicz

Urodził się w Bydgoszczy w 1946 roku. W 1969 roku ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej, broniąc pracę dyplomową w Katedrze Ekonometrii. Występował jako pianista w studenckim teatrze, kierował uczelnianym klubem HADES.


Manager w Biurze Muzyki PAA „Pagart" 1969-73. Dyrektor Impresariatu w Polskim Radio i Telewizji 1973-89. Prezes Zarządu Heritage Promotion of Music & Art 1990-95. Dyrektor generalny Teatru Narodowego w Warszawie 1996-98. Europejski impresario i producent wydarzeń teatralnych 1998-2002. Dyrektor Wydziału Kultury, następnie dyrektor Biura Teatru i Muzyki w Urzędzie Miasta st. Warszawy 2002-2006. Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 2006-2008. Od 2007 wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.


Współpracował z teatrami i festiwalami za granicą, m.in. Teatrem La Scala w Mediolanie, Accademią Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, Arena di Verona, teatrami w Bolonii, Wenecji, Florencji, Genui, Palermo, Turynie, Barcelonie, Madrycie, Walencji, Londynie, Glasgow, Théâtre du Chatelet w Paryżu, Piccolo Teatro di Milano i Thalia Theater w Hamburgu. Organizował koncerty w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Watykanie, Austrii, Niemczech, Belgii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Korei i Japonii.


Działa na rzecz promocji muzyki polskiej. Zorganizował w wielu krajach koncerty promujące utwory: Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego, Karłowicza, Paderewskiego, Szymanowskiego, Bairda, Góreckiego, Kilara, Lutosławskiego, Pendereckiego oraz polską muzykę dawną. Doprowadził do wystawienia: Króla Rogera w Palermo, Halki w Osace i Strasznego dworu w Irlandii. Współtworzył kariery zagraniczne wybitnych polskich artystów i zespołów.


Specjalizował się w koprodukcjach teatralnych i operowych. Zrealizował nagrania dla: EMI, NVC Arts, Unitel, Amberson, Erato, BBC TV, Decca, SONY Classical, Tristar, ZDF, Polivideo, ORF, RAI, TVP. Dla BMG Victor zrealizował unikatowe nagrania antologii pieśni włoskiej wydanej na 46 płytach CD oraz cykl nagrań współczesnych koncertów fortepianowych w Wiedniu.


Współpracował z wybitnymi dyrygentami, m.in.: Claudio Abbado, Leonardem Bernsteinem, Myung-Whun Chungiem, Danielem Gattim, Valerym Gergievem, Yehudim Menuhinem, Lorinem Maazelem, Zubinem Mehtą, Riccardo Mutim, Witoldem Rowickim, Jerzym Semkowem, Stanisławem Skrowaczewskim, oraz reżyserami: Lucą Ronconim, Giorgio Strehlerem, Peterem Ustinovem, Pier’Allim, Gilbertem Deflo, Robertem Wilsonem, Dario Fo, Andriejem Konczałowskim, Pier-Luigim Pizzim, Jean-Pierre Ponnellem, Eziem Frigerio, Franką Squarciapino, Krzysztofem Zanussim.


Współorganizował filmowe nagrania muzyczne w Polsce, telewizyjne festiwale w Łańcucie, festiwale muzyki Pendereckiego w Lusławicach i Krakowie, plenerowe spektakle i koncerty dla mieszkańców Warszawy, m.in. Festiwal Muzyczna Praga, Europejski Festiwal Muzyki Filmowej, koncerty poświęcone pamięci Jana Pawła II, obchody 60 rocznicy Powstania Warszawskiego i 65 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.


Jest odznaczony francuską Legią Honorową, komandorią Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, komandorią Orderu Zasługi Republiki Portugalskiej oraz nagrodą ministra spraw zagranicznych za wybitne zasługi dla kultury polskiej za granicą.


Jest autorem monografii Polska scena narodowa - wizja teatru europejskiego, wyróżnionej nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej oraz tytułem książki roku 2002.

Członkowie Rady

Ewa Grenda

 

Ewa Grenda, z wykształcenia mikrobiolog, jest dyrektor generalną firmy Roche Polska od 2005 roku. Ponadto od czerwca 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a od 10 lat jest członkiem Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

 

W latach 1985-1991 pracowała jako asystent na gdańskiej Akademii Medycznej prowadząc zarówno badania naukowe, jak i prace dydaktyczne.

 

W roku 1991 rozpoczęła pracę w firmie Roche Polska, początkowo jako przedstawiciel medyczny na terenie północnej Polski, a następnie menedżer produktu. W roku 1997 w uznaniu osiągnięć została promowana na stanowisko Business Unit Manager i w ciągu kolejnych 8 lat odpowiadała za różne obszary terapeutyczne. Od roku 2005 pełni funkcję dyrektora generalnego firmy Roche Polska, a w latach 2010-2013 dodatkowo kierowała strukturami firmy w 8 krajach w regionie. Jest przewodniczącą Platformy Farmaceutycznej Pracodawców RP.

 

Podczas kariery zawodowej w Roche ukończyła wiele prestiżowych kursów i szkoleń.

Jolanta Musielak

Jolanta Musielak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskała stopień akademicki Master of Business Administration Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej ESCP-EUROPE w Berlinie.

 

Jolanta Musielak pracuje w koncernie Volkswagen AG od ponad 14 lat. Początek jej pracy to współtworzenie działu personalnego w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Następnie przez rok pracowała w Niemczech w Dziale Personalnym koncernu Volkswagen w Wolfsburgu. W 2001 r. objęła funkcję Kierownika Działu Personalnego spółki Volkswagen Poznań, gdzie odpowiedzialna była za realizację koncernowej strategii personalnej.

 

Od 2009 r. Jolanta Musielak pełniła w spółce Volkswagen Poznań funkcję Dyrektora Personalnego. Z dniem 4 maja 2010 r. została powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. personalnych. Jest Przewodniczącą Platformy HR Pracodawców RP.

Mariusz Klimczak

Jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


Na przełomie lat 2006 i 2007 pracował również w BRE Banku S.A. jako Dyrektor II Oddziału Korporacyjnego w Warszawie, gdzie odpowiadał za jego organizację i realizację podstawowych zadań sprzedażowych. Z sektorem finansowym związał się w 1996 r., rozpoczynając pracę w PKO BP w Poznaniu. W latach 2007–2008 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w PKO BP S.A.
 

W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 

Prywatnie – zapalony narciarz i biegacz. Bierze aktywny udział w biegowych imprezach ulicznych, szczególnie w maratonach.

 

Wolne chwile spędza także w kuchni – jego pasją jest tworzenie nowych przepisów kulinarnych, w których stara się wykorzystywać żywność ekologiczną.

 

Krzysztof Krystowski

Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał tytuł MBA na Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University i Oxford Brooks University, a także ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

W latach 2003–2006 był Wiceministrem w resorcie gospodarki, odpowiadał za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, a także za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz za offset, czyli transfer technologii do polskich firm od zagranicznych kontrahentów.

 

W latach 1995–2003 pracował w Grupie Impel, która oferuje usługi ochrony mienia. Od kwietnia 2012 r. do października 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Polskiego Holdingu Obronnego. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa PZL "Świdnik".

Adam Leszkiewicz

W latach 2012- 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego spółki Grupy Azoty - Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Przewodniczy Radzie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest członkiem Małopolskiej Rady Gospodarczej oraz Wiceprezydentem ds. Przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

 

W latach 2009–2011 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiedzialnym za prywatyzacje oraz nadzór nad poszczególnymi branżami. W latach 2007–2009 obejmował stanowisko Podsekretarza Stanu i Zastępcy Szefa KPRM, odpowiadając za fundusze europejskie, budżet zadaniowy, administrację Kancelarii i gospodarowanie nieruchomościami. Wcześniej pracował jako Sekretarz m.st. Warszawy i Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Pełni funkcję Przewodniczącego Platformy Chemicznej Pracodawców RP.

Henryk Majchrzak

Z wyróżnieniem ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił pracę doktorską, obejmującą problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych. Jest także absolwentem Studiów Podyplomowych na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

 

Od początku kariery zawodowej był związany z branżą energetyczną. W 2004 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego spółki BOT Elektrownia Opole. W 2008 r. wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A., a następnie został Wiceprezesem ds. Wytwarzania i Inwestycji w PGE S.A. W latach 2009–2010 piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Od lipca 2010 r. związany jest z narodowym Operatorem Systemu Przesyłowego. Od października 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PSE S.A.

 

Dr Henryk Majchrzak przez cały okres swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy w pracy wielu opiniotwórczych instytucji branżowych i naukowo-badawczych. Jest m.in. członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), członkiem Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR oraz Przewodniczącym Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Reprezentuje polskiego Operatora Systemu Przesyłowego w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Posiada Certyfikat International Project Managament Association (IPMA) na poziomie B – Certified Senior Project Manager.

 

Za osiągnięcia zawodowe otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym: Brązowy Krzyż Zasługi w 1993 r. oraz Złoty Krzyż Zasługi w 2004 r. – przyznawane przez Prezydenta RP. Jest Współprzewodniczącym Platformy Energetycznej Pracodawców RP.

Artur Radwan

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Nauki Polityczne w zakresie organizacyjno-politycznym. Wykształcenie uzupełniał pod kątem m.in. zarządzania przedsiębiorstwem oraz skuteczności nadzoru. Ukończył także Podyplomowe Studia Menadżerskich na kierunku Europejski Model Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

 

Doświadczenia zawodowe zdobywał, pracując zarówno w spółkach prawa handlowego, jak i w urzędach – w tym m.in. w spółce PKP Przewozy Regionalne na stanowiskach Dyrektora Projektu, Dyrektora Biura Kontroli Terenowej oraz Dyrektora Pionu Pracowniczego. Pełnił tam także funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Pracowniczych.

 

11 stycznia 2010 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o. Działalność Artura Radwana oraz sposób zarzadzania spółką Koleje Mazowieckie zaowocowały przyznaniem wielu nagród i wyróżnień. Do najważniejszych z nich należą tytuły: „Gentlemana Roku” 2010, „Menadżera Roku” 2011 czy „Człowieka Roku – przyjaciela kolei” 2011 w kategorii „Menedżer Roku w grupie firm kolejowych”. Artur Radwan znalazł się również w gronie „100 Najbardziej Wpływowych Gentlemanów” 2011 roku miesięcznika „Gentleman”, a także na liście „TOP 20. Najlepsi menedżerowie na czas kryzysu” według miesięcznika „Bloomberg Businessweek Polska”.

Wojciech Trojanowski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku Finanse i Bankowość.

 

Współtworzy dwuosobowy Zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z koncernem związany jest od 18 lat, od 2007 r. jako Członek Zarządu STRABAG  Sp. z o.o.  W tym czasie firma stała się liderem rynku budownictwa infrastruktury w Polsce i jedną z najlepszych spółek koncernu STRABAG w Europie.  W latach 2011-2013 odpowiedzialny był także za rozwój potencjału budownictwa drogowego koncernu w Rosji. Od 2001 do 2006 roku był Dyrektorem Naczelnym i Członkiem Zarządu BRVZ Sp. z o.o. - spółki usług finansowych, należącej do grupy kapitałowej STRABAG. Pod jego nadzorem firma zdobyła  m.in. tytuł Firmy Roku w Konkursie Liderów Branży Infrastruktury (2010) oraz  diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC, tytuł Tytana Roku w obszarze budownictwa podziemnego (2012). Jest Przewodniczącym Platformy Budowlanej Pracodawców RP.