English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Publikacje

DRUKUJ

Publikacje

Odpowiedzialne Inwestycje Kapitałowe to praca zbiorowa pod redakcją Roberta Sroki, Eksperta ds. CSR Pracodawców RP.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku, został utworzony Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, pod przewodnictwem Rafała Baniaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który powołał cztery Grupy Robocze. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczą Grupie Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Publikacja została przygotowana na potrzeby udzielenia dostępnej wiedzy na temat odpowiedzialnego inwestowania. Publikacja przedstawia również obszar działań Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Dodatkowo odsyłamy Państwa na portal internetowy Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/CSR, gdzie znajdują się informacje na temat prac Zespołu.

 

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania to kolejna publikacja poświęcona tematyce odpowiedzialnych inwestycji. Publikacja poszerza zakres zagadnienia i porusza nie tylko kwestie finansowe. Dzięki tym wytycznym, inwestorzy mogą uzyskać informacje jak odpowiedzialnie inwestować i że nie należy lekceważyć obszarów pozafinansowych. Licznie zgromadzone dane pokazują, że to czynniki pozafinansowe poprzedzają problemy ekonomiczne, które mogą prowadzić do upadku firmy. Publikacja skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Wydanie zostało przygotowane przez znakomitych ekspertów w zakresie inwestowania. Wierzymy, że wiedza i bogate doświadczenie profesjonalistów, pomogą wszystkim tym, którzy pragną rozpocząć odpowiedzialne inwestycje.

 

Warto mieć standardy czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania jest dedykowany głównie do przedsiębiorców działających na polskim rynku. Celem powstania publikacji było wspieranie działań zwiększających świadomość firm w obszarze odpowiedzialnego biznesu oraz zachęcanie przedsiębiorstw do stosowania tych zasad w praktyce. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat najważniejszych zagadnień związanych z tematyką odpowiedzialnego biznesu. Ponadto zawiera szczegółową informację o dziewięciu zasadach Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, które wykorzystane w praktyce, przynoszą wymierne korzyści dla firmy, takiej jak lepszy wizerunek marki czy wyższa innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warto mieć standardy to zbiór tych zasad wraz z podręcznikiem do ich wdrażania.

 

Wydano pierwszą z serii publikacji eksperckich opracowaną w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”. Projekt ten powstał w celu rozpowszechniania etyki w miejscu pracy. Jednym z głównych jego zadań jest wdrożenie normy SA8000 w polskich przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące tej normy znajdą Państwo w tekście „Etyczne rozwiązania w zarządzaniu HR”. Wdrożenie standardu samo w sobie nie jest jednak gwarantem pożądanych zachowań i postaw. Potrzebna jest integracja zagadnień etycznych z mechanizmami zarządzania przedsiębiorstwem, o czym piszemy w tekście „Kodeks etyczny to za mało”. Wdrażanie i promowanie standardów etycznych wymaga dobrego zrozumienia postaw i oczekiwań menedżerów oraz pracowników. W tym celu przeprowadziliśmy zarówno badania ilościowe na grupie 767 menedżerów, jak i badanie jakościowe, w którym uczestniczyli menedżerowie HR i przedstawiciele pracowników. Wyniki tych badań przedstawiamy w tekstach: „Pracownicy oczekują standardów” oraz „Etyka firmy, etyka ludzi”.

 

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności to już druga publikacja ekspercka opracowana w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”. Granice społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ulegają stałemu rozszerzaniu, dlatego wzrost współpracy między firmami wymaga wzmacniania postaw i zachowań etycznych, o czym piszemy w tekstach: Granice odpowiedzialności – dwie strony zagubionej niewinności oraz Etyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Publikacja stanowi zbiór istotnych informacji oraz cennych porad dotyczących umiejętności wdrożenia długofalowych zachowań etycznych. Niezwykle istotnym narzędziem do wzmocnienia tych działań może być międzynarodowa norma SA8000. Wdrożenie jej w polskich przedsiębiorstwach jest kluczowym elementem prowadzonego przez nas projektu. Rolę normy oraz zasady dokonywania związanego z nią audytu przedstawiliśmy w artykułach: Prawa człowieka na licencji oraz Audyt przestrzegania normy SA8000.

 

Istotne jest dla nas skierowanie szczególnej uwagi na potencjalne zagrożenia oraz sposoby wykrywania rzeczywistych nieetycznych zachowań oraz zdarzeń. Pragniemy pokazać przedsiębiorcom, iż wczesne wykrycie zagrożeń wynikających z nieetycznych zachowań pracowników pozwala na ich szybką eliminację. Określenie ich wymaga czasu i prowadzenia rozmów do momentu zbudowania kultury etycznej, która pozwoli pracownikom na zgłaszanie przypadków łamania prawa w miejscu pracy. Ponadto taka reakcja nie będzie już traktowana jako donosicielstwo, tylko jako właściwe zachowanie pozwalające na eliminację zagrożeń.