English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna CSR Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu
Zakładki 3
zakladki_video

Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu

DRUKUJ

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu w poddziałaniu 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizują projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zmiany w świadomości przedsiębiorców i ich pracowników – zmiany dotyczącej percepcji CSR, kryteriów odpowiedzialności, opłacalności, motywów wdrażania oraz nieuchronności wprowadzenia. Przeprowadzenie projektu będzie remedium na obserwowany przez projektodawcę brak podstawowej wiedzy na temat CSR wśród pracowników różnych szczebli (a w szerszym kontekście – całej opinii publicznej) działających w Polsce firm.

 

Projekt jest kompleksowy, posiada komponenty: badawczy, szkoleniowy, doradczy i promocyjny. Przedsięwzięcie jest inicjatywą Pracodawców RP wpieraną przez firmy wiodące w swoich branżach. Projekt jest adresowany głównie do firm z  branż: paliwowo-energetycznej, teleinformatycznej, finansowej, FMCG, budowlanej oraz farmaceutycznej.

 

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy i kadra kierownicza, głównie spółki skarbu państwa, firmy bez zagranicznego kapitału, średnie firmy, pracownicy firm, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pracodawców. Głównym celem projektu jest wsparcie wdrażania przez przedsiębiorców strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Cel ten realizowany będzie poprzez upowszechnianie oraz przekazywanie konkretnych modeli, wiedzy i narzędzi niezbędnych do zainicjowania tego procesu. Narzędzia do wdrażania CSR będą opracowywane w oparciu o pogłębione badania opinii publicznej, pracowników firm z wymienionych sektorów oraz ich otoczenia biznesowego.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uruchomili także specjalną platformę internetową propagującą idee odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Zadaniem serwisu, który powstał w ramach projektu Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu, jest informowanie o kolejnych etapach realizacji projektu, przedstawianie wyników aktualnych badań oraz prezentowanie informacji z sześciu branż objętych projektem. Dzięki udostępnionemu użytkownikom blogowi, serwis umożliwia wymianę poglądów, spostrzeżeń, doświadczeń z propagowania CSR w Polsce, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i pracowników.

 

Na łamach serwisu w niedługim czasie zamieszczona zostanie ostateczna wersja Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, a chwilę później rozpoczną się konsultacje Podręcznika do jego wdrażania. Będą to narzędzia, które pomogą przedsiębiorcom wdrożyć zasady odpowiedzialnego biznesu w firmach.

 

Koalicjacr.pl wkrótce uzyska także nową funkcjonalność - platformę e-learningową. Użytkownicy platformy, pracownicy firm, będą mogli odbyć szkolenie za pomocą sieci. Udostępniona zostanie także wirtualna biblioteka posiadająca w swoich zasobach kompletne materiały dotyczące prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.