English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna CSR Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Właściwy system zarządzania – stwórz nowy ład w swojej firmie

13-12-2013

Czy masz pewność, że:

 

 • w Twojej firmie prowadzony jest ścisły monitoring wpływu na otoczenie na wszystkich etapach w łańcuchu dostaw?
 • Twój partner biznesowy zapewnia swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy?
 • w Twojej firmie żaden z pracowników nie jest dyskryminowany?

 

Rozwiej swoje wątpliwości! Już dziś zgłoś udział Twojej firmy w projekcie „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”, który realizują Pracodawcy RP we współpracy z partnerami: firmą Crido Taxand i ICAN Institute. Zostały już ostatnie wolne miejsca. O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Jako pierwsi w Polsce prowadzimy inicjatywę, która zapewnia firmom kompleksowe działania:

 

 • wdrożenie elementów etyki biznesu w organizacji;
 • testowanie narzędzia IT do zarządzania etyką w firmie, które umożliwi:
 • pogłębianie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • stały dostęp do zasad normy SA8000,
 • przeprowadzenie testów wiedzy,
 • zgłaszanie występujących naruszeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy,
 • bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za wdrożenia SA8000 w firmie;
 • przygotowanie firmy do audytu SA8000;
 • przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego przez niezależną firmę audytorską posiadającą akredytację SAI.

 

Norma SA8000 jest najbardziej uznanym globalnym standardem, który jest poddawany certyfikacji. Opiera się na prawach człowieka i prawach pracowniczych, takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych, Konwencja Praw Dziecka i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Obejmuje dziewięć obszarów: praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się, dyskryminacja, kary dyscyplinarne, godziny pracy, wynagrodzenie.

 

Pomimo stale rosnącej w Polsce liczby firm, które wprowadzają standardy etyczne, sytuacja nie nastraja optymistycznie. Niniejszy projekt powstał z myślą o uwzględnieniu potrzeb polskich przedsiębiorców. Pozwoli na podniesienie wiedzy oraz kompetencji wśród pracowników firm. Dodatkowo posiadanie certyfikatu zgodności systemu odpowiedzialności społecznej z wymaganiami SA8000 stanowi o prestiżu firmy.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz pomocy de minimis udział przedsiębiorstwa w projekcie jest bezpłatny.

 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mail: .

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Marlena Włodarczyk, Pracodawcy RP

e-mail:

Tel.: 22 518 87 66

www.sa8000.pl