English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna CSR Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wdrożenie CSR

16-12-2015

Konkurs ogłoszono w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej – w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego – na realizację projektów, polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się uwzględnianie w działalności biznesowej jej aspektów społecznych i środowiskowych.

 

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom.


Całkowita wartość wsparcia dla MŚP w ramach obecnego naboru wynosi 2 366 885,00 PLN. W ramach konkursu firmy z województw łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego otrzymają łączną sumę 473 377,00 PLN.

 

Dofinasowanie może być przyznane na realizację projektu, którego zakres obejmuje co najmniej jeden z przedstawionych poniżej obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Obszar 1. Środowisko naturalne

Obszar ten odnosi się do działań skierowanych na ochronę środowiska i inwestycji minimalizujących wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

 

Obszar 2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa

Dotyczy on wszelkich działań związanych z zaangażowaniem w kwestie pracownicze.

 

Obszar 3. Zaangażowanie społeczne

Projekty realizowane w ramach tego obszaru obejmują działania przedsiębiorstwa na rzecz rozwoju otoczenia, w którym funkcjonuje i na które oddziałuje.

 

Działania realizowane w ramach projektu muszą być zgodne ze strategią CSR przyjętą w przedsiębiorstwie lub wynikać z innych dokumentów strategicznych firmy (np. statutu).

 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN, przy czym może ono stanowić do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Wnioski można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.


Kolejność ich składania nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.

 

Pełna dokumentacja konkursu jest dostępna tutaj.