English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna CSR Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Jak dołączyć do projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”?

07-04-2011

W ramach naszego projektu współpracujemy z firmami o różnym stopniu zaawansowania działań CSR. Może do nas dołączyć każda firma, która zadeklaruje przestrzeganie podstawowych zasad zapisanych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu. Kodeks jest narzędziem wypracowanym w ramach projektu przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i firmę doradczą PwC. Deklarując przestrzeganie zasad Kodeksu, firma jednocześnie zyskuje m.in.: bezpłatne konsultacje, udział w procesie weryfikacji standardów wdrażanych w firmie, uporządkowanie działań z zakresu CR, promocję działań CR.
 

Przystąpienie do projektu – kolejne kroki:
 

1. Zapoznanie się z Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu, Deklaracją oraz Regulaminem Weryfikacji.
 

To ważny moment, w trakcie którego firma podejmuje decyzję o dobrowolnym przystąpieniu do projektu i deklaruje przestrzeganie zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Jednocześnie firma wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji dotyczącej zadeklarowanych zasad Kodeksu.
 

2. Podpisanie Deklaracji i odesłanie dokumentu.
 

Po zapoznaniu się z wspomnianymi dokumentami oraz zasadami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, Deklarację podpisuje osoba do tego upoważniona w firmie, a następnie odsyła Deklarację pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres biura projektu Pracodawców RP. Nie ma określonego sztywnego terminu, jaki ma firma na podpisanie i odesłanie Deklaracji, natomiast pierwsze 45 firm będzie miało pierwszeństwo odbycia weryfikacji i konsultacji odnośnie do zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu.
 

3. Wypełnienie ankiety weryfikacyjnej.
 

Z chwilą otrzymania podpisanej Deklaracji, przedstawiciel Pracodawców RP przesyła do firmy ankietę weryfikacyjną. Ankieta weryfikacyjna to dokument zawierający pytania szczegółowo odnoszące się do zasad zapisanych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu, przekładający je na konkretne wskaźniki ilościowe i jakościowe. W uzupełnianiu ankiety na pewno cenna będzie pomoc kilku działów w firmie. Ankietę prosimy przesłać na adres projektowy Pracodawców RP pocztą elektroniczną i tradycyjną.
 

4. Proces weryfikacji w firmie.
 

Po otrzymaniu ankiety, eksperci z firmy PwC będą indywidualnie umawiać się na spotkania w celu przeprowadzenia weryfikacji w firmie w dogodnym terminie. Weryfikacja polega na analizie odpowiedzi w ankiecie, potwierdzeniu tych informacji w dokumentach firmy, w rozmowach z kadrą zarządzającą oraz z pracownikami (rozmowa z jednym pracownikiem potrwa do 15 minut).

5. Raport z weryfikacji.
 

45 pierwszych firm, które prześlą ankietę weryfikacyjną i wezmą udział w procesie weryfikacji, w ciągu 2 tygodni otrzyma indywidualny raport z jego przebiegu. Raport będzie zawierał potwierdzenie na ile firma przestrzega zadeklarowanych wcześniej zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, a także wnioski i rekomendacje na przyszłość. Raport pełni ważną funkcję edukacyjną, nakreśla obszary w firmie, które są spójne ze standardami odpowiedzialnego biznesu oraz te, które należy usprawnić. Ponadto wraz z zakończeniem procesu weryfikacji 30 firm z sześciu branż (teleinformatycznej, farmaceutycznej, budowlanej, finansowej, FMCG oraz paliwowo-energetycznej), otrzyma Raport Benchmarkowy w stosunku do innych sygnatariuszy Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Pozwoli to m.in. firmie zobaczyć swoje osiągnięcia na tle branży, określić swoją pozycję względem innych.

6. Przystąpienie do grona firm przestrzegających zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu.
 

Lista firm, które pomyślnie przejdą weryfikację zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Firmy, które przystąpią do Deklaracji otrzymają dostęp do narzędzia jakim jest Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu i Podręcznik do jego wdrażania. Wspólnie z ekspertami firmy PwC doradzimy jak zainicjować bądź uporządkować prowadzone działania CSR w firmie, jak podwyższać i wdrażać międzynarodowe standardy i w którym kierunku podążać. Ponadto z przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu mogą wyniknąć dla firmy dodatkowe korzyści reputacyjne, ponieważ zadeklarowanie przestrzegania zasad zapisanych w kodeksie, uwiarygodnia działania firmy w oczach interesariuszy. Dodatkowym potwierdzeniem prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, może okazać się udział w konkursie na Lidera Odpowiedzialnego Biznesu, który wkrótce zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej.
 

Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie KoalicjaCR.pl.