English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepubliicznych Szpitali Samorządowych
Zakładki 3
zakladki_video

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepubliicznych Szpitali Samorządowych

DRUKUJ

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą Szpitale Samorządowe utworzone w formie spółki prawa handlowego, jak również tworzące je samorządy.


Podstawowym celem OSNSS jest reprezentowanie zgromadzonych w nim podmiotów na zewnątrz poprzez wyrażanie stanowiska, opinii i postulatów w sprawach dotyczących statusu i rozwoju niepublicznych szpitali samorządowych w ramach systemu ochrony zdrowia w Polsce.


Od początku istnienia OSNSS prowadzi kampanię na rzecz równego traktowania wszystkich podmiotów świadczących usługi medyczne w zakresie kontraktowania usług medycznych z NFZ, zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, jako dysponenta środków publicznych, zmiany podatku VAT na stawkę 0% w zakresie usług zdrowotnych realizowanych ze środków publicznych oraz równego traktowania w dostępie do środków unijnych.


Siłą OSNSS są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom. O naszym potencjale stanowi wieloletnie już doświadczenie i sukcesy, które osiągnęliśmy realizując nasze cele.
Nasi członkowie należą do grona znamienitych specjalistów i ekspertów, którzy doradzają politycznym decydentom poprzez udział w pracach zespołów roboczych.


W celu wzmocnienia naszego głosu w sektorze ochrony Zdrowia w Polsce od września, 2006 r. jesteśmy członkiem największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce - Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, która aktywnie wspiera nasze działania w tym zakresie. W ramach Pracodawców RP działa korporacja „Zdrowe Zdrowie”, która działa na podstawie Statutu Pracodawców RP. Nasze dalsze działania będą skoncentrowane na realizacji celów statutowych oraz na aktywnym uczestnictwie w działaniach zmierzających do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce.