English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Pfizer

DRUKUJ

Pfizer

Pfizer Inc. to wiodąca firma farmaceutyczna i największa na świecie prywatna organizacja zajmująca się badaniami biomedycznymi. Odkrywamy i oferujemy innowacyjne leki, które pozwalają ludziom na całym świecie cieszyć się lepszym zdrowiem.

 

Pfizer Inc. zajmuje się także ochroną zdrowia zwierząt. Leki firmy Pfizer są dostępne w ponad 150 krajach na całym świecie. W naszych laboratoriach w USA i Europie pracuje ponad 12 000 naukowców. Spośród wszystkich firm farmaceutycznych, Pfizer przeznacza największe środki na badania naukowe i opracowanie nowych leków. Wydatki te wynoszą około 8 miliardów dolarów rocznie.

 

Obecność leków Pfizer w Polsce datuje się od 1958 roku. Dziś Pfizer Polska zajmuje wiodącą pozycję na liście największych firm farmaceutycznych w Polsce.

 

Firma utrzymuje silną pozycję rynkową oferując innowacyjne leki w wielu obszarach terapeutycznych, między innymi: kardiologii, neurologii, psychiatrii, diabetologii, reumatologii, okulistyce, endokrynologii, seksuologii, urologii, onkologii i chorobach zakaźnych. Oferta leków Pfizer obejmuje także szczepionki, leki bez recepty oraz preparaty weterynaryjne. Firma jest również aktywna na polu badań klinicznych.

 

Działalność firmy Pfizer Polska wykracza poza oferowanie innowacyjnych leków. Dostrzegając potrzeby polskich pacjentów i środowisk medycznych, firma regularnie popularyzuje wiedzę na temat nowoczesnych metod terapeutycznych. Odbywa się to poprzez współpracę z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i lekarzy, organizację konferencji oraz realizację programów profilaktycznych.

 

Od wielu lat firma Pfizer Polska prowadzi też działalność społeczną i charytatywną. Nasze wsparcie przejawia się pomocą finansową i rzeczową dla m.in. domów dziecka, świetlic środowiskowych, hospicjów i organizacji pacjenckich. Wielu naszych pracowników, niezależnie od firmy bądź w ramach prowadzonych przez nią działań, angażuje się w działalność dobroczynną jako woluntariusze.