English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna PPP Analiza potencjału projektów PPP
Zakładki 3
zakladki_video

Analiza potencjału projektów PPP

DRUKUJ

Badania zostały zrealizowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Partnerstwo publiczno - prywatne" przez konsorcjum, którego liderem jest GfK Polonia Sp. z o.o. Badano podmioty publiczne i ich jednostki organizacyjne (n=399) stosując metodę IDI, uzupełnioną metodą PAPI oraz podmioty prywatne (n=1000) stosując metodę Multimode Survey (CAWI, CATI, CAPI, PAPI).

 

Celem projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno - prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno – prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

dr Andrzej Malinowski

Prezydent Pracodawców RP