English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców
Zakładki 3
zakladki_video

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

DRUKUJ

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (do listopada 2013 r. Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców) działa od 1992 roku.


Do członkostwa w naszej organizacji zapraszane są osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz stałe lub okresowo zatrudniające w tym celu pracowników, mające swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko –  pomorskiego.


Od 1993 r. Związek jest członkiem organizacji ogólnokrajowej – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, która reprezentuje interesy przedsiębiorców w Komisji Trójstronnej  ds. Społeczno – Gospodarczych.


Podstawowym zadaniem naszej organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, co realizujemy poprzez działania lobbingowe wpływające na  kształt prawa gospodarczego oraz jakość otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorcy. Reprezentujemy interesy środowiska gospodarczego we współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, uczestnicząc m.in. w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w Zespole Doradczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz w działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

 

Od 2003 roku posiadamy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Ponadto jesteśmy ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji, gdzie realizujemy audyty technologiczne i usługi transferu technologii.