English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Pracownia Psychologicznych Badań Organizacyjnych
Zakładki 3
zakladki_video

Pracownia Psychologicznych Badań Organizacyjnych

DRUKUJ

Pracodawcy RP i Uniwersytet Gdański utworzyli Pracownię Psychologicznych Badań Organizacyjnych

11-03-2014

Pracownia ma merytorycznie i organizacyjnie wspierać członków Pracodawców RP w zakresie przeprowadzania badań wewnątrzorganizacyjnych i badań porównawczych.

 

Pracownia została powołana wspólnie z Instytutem Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie strony będą prowadziły badania pracowników (m.in. w obszarze poziomu satysfakcji, motywacji i zaangażowania, potrzeb i oczekiwań), jak również klimatu i kultury organizacyjnej (m.in. w zakresie gotowości do zmian czy mapowania procesów komunikacyjnych).

 

Planowane są również badania poszczególnych grup pracowniczych, np. menedżerów różnych szczebli oraz pracowników określonych jednostek organizacyjnych.

 

Jednostka ma także ocenić poziom zadowolenia z systemu szkoleń oraz zapewnić profesjonalną diagnozę potrzeb szkoleniowych w firmie oraz luk kompetencyjnych. Jak przekonują przedstawiciele Pracowni, badania te pozwalają nie tylko na zdobycie informacji o oczekiwaniach pracowników, lecz także na podjęcie kroków zmierzających do poprawy funkcjonowania całej organizacji.

 

Analizy zostaną przeprowadzone w postaci ankiet i kwestionariuszy w wersji papierowej lub za pomocą platformy on-line.

 

Pracownia, we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, przygotowuje i przeprowadza również badania dedykowane, które pozwolą na usprawnianie procesów zarządzania na wszystkich poziomach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Będą one realizowane we współpracy z Pracownią Psychologii Badań Biznesu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Pracownią zarządza Tadeusz Konieczny, Doradca Prezydenta Pracodawców RP (adres e-mail: ), a konsultantem naukowym jest dr Zdzisław Nieckarz (adres e-mail: ).

 

Warto dodać, że razem z ekspertami Uniwersytetu Gdańskiego Pracodawcy RP przygotowują również publikacje naukowe. Pierwszą z nich jest książka  „Psychologia coachingu biznesowego”, która przybliża czytelnikom niezwykle istotne zagadnienia związane z nowoczesną psychologią zarządzania biznesem. Zapraszamy do jej lektury.