English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Pracownia Psychologicznych Badań Organizacyjnych
Zakładki 3
zakladki_video

Pracownia Psychologicznych Badań Organizacyjnych

DRUKUJ

Nowa publikacja psychologiczna pod patronatem Pracodawców RP

15-04-2014

Umiejętność zarządzania stresem w organizacji i dbałość o tworzenie przyjaznych pracownikowi miejsc pracy – takie zagadnienia porusza kolejna książki z serii Psychologia Biznesu pt. Stres w organizacji, wydana pod redakcją Tadeusza Koniecznego i patronatem Pracodawców RP, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenia Coachingu Biznesowego.

 

O wadze zagadnienia może świadczyć kampania EU Manage Stress, rozpoczęta właśnie przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat tego zjawiska i zagrożeń psychospołecznych oraz wsparcie pracodawców i pracowników w procesie podejmowania wspólnych działań na rzecz zwalczania stresu związanego z wykonywaniem pracy zawodowej.

 

Polecana przez nas publikacja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących tematu stresu. Może być również inspiracją do nawiązania współpracy na gruncie naukowym, badawczym i rozwojowym oraz tworzenia partnerstwa na rzecz diagnozy i profilaktyki zagrożeń w tym zakresie.

 

Warto przypomnieć, że koszt związany ze stresem w pracy w krajach europejskich szacuje się rocznie na 240 mld euro, z czego 43 procent dotyczy bezpośrednio negatywnego wpływu tego zjawiska na pracownika, co może przejawiać się ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia czy wypaleniem zawodowym. Około 57 procent kosztów wynika natomiast z niekorzystnego wpływu stresu na funkcjonowanie organizacji, wyrażającego się w spadku produktywności czy wzrostu absencji i fluktuacji kadr.

 

Pracodawcy RP wspólnie z partnerami społecznymi już podjęli działania na rzecz ograniczania stresu – m.in. wypracowaliśmy katalog dobrych praktyk dla przedsiębiorstw oraz zalecenia legislacyjne dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zapraszamy do lektury książki. Mamy nadzieję, że pomoże ona jeszcze lepiej prowadzić Państwa przedsiębiorstwa.