English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Pracownia Psychologicznych Badań Organizacyjnych
Zakładki 3
zakladki_video

Pracownia Psychologicznych Badań Organizacyjnych

DRUKUJ

Program Absolwent

18-05-2015

Program „Absolwent” przygotowany został w ścisłej współpracy z Pracownią Psychologii Biznesu Uniwersytetu Gdańskiego, zapewniającą dostęp do najnowszych i najbardziej zaawansowanych metod oraz narzędzi stosowanych w procesie rekrutacji i selekcji.

 

Program rozpoczyna się analizą procesów HR w danym przedsiębiorstwie pod kątem efektywności systemów rekrutacji, selekcji, wdrażania i motywowania pracowników. Na tej podstawie wraz z klientem opracowywana jest szczegółowa strategia implementacji programu, którą można podzielić na cztery etapy:

1. współpraca z uczelnią lub uczelniami, gwarantującymi możliwość przygotowywania kandydatów do programu w zakresie ustalonego wcześniej profilu oczekiwanego przez przedsiębiorcę;

2. szczegółowe przygotowanie zakresu tematycznego i planu szkolenia we współpracy z wybranymi wcześniej mentorami w jednostkach terenowych;

3. bieżący nadzór nad programem – na podstawie audytu i informacji zwrotnej o postępach przekazywanej zarówno pracodawcy, jak i współpracującym uczelniom;

4. indywidualne podsumowanie programu dla każdego uczestnika – opracowanie i dystrybucja raportu opisującego progres i ocenę kandydata.

 

Czas potrzebny do przygotowania i realizacji poszczególnych etapów zależy bezpośrednio od aktualnego czasu poszukiwania i wdrażania kandydatów; dwa pierwsze etapy przygotowawcze trwają najczęściej od czterech do ośmiu tygodni. Po tym czasie cały szczegółowy plan – odnoszący się właściwie do każdej godziny aktywności uczestnika – jest wprowadzany do systemu kontrolującego program, który bazuje na technologii cloud computing. Bieżący dostęp do systemu ma zarówno stażysta, jak i osoby odpowiedzialne za realizację programu  – po stronie pracodawcy oraz uczelni.

 

Zalety programu „Absolwent” dla pracodawcy to między innymi:

- bieżące oszczędności, wynikające z przeniesienia większości elementów szkolenia wstępnego pracownika z jednostki centralnej do jednostki terenowej, w której rozpoczyna on pracę;

- znaczące zmniejszenie kosztów pozyskiwania kandydatów do pracy, poprzez stosowanie skutecznych metod selekcji przy współpracy z wybranymi uczelniami – na podstawie ustalonych wcześniej profilów osobowościowych;

- wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, którym powierzono rolę mentora;

- przygotowanie uczestników programu do rozpoczęcia pracy od razu po jego zakończeniu poprzez realizację praktycznych projektów;

- brak przestojów w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, wynikających z aktualnych braków kadrowych.

 

Korzyści finansowe związane z ograniczeniami kosztów rekrutacji, selekcji i wdrożenia w dużych firmach sieciowych wahały się w granicach od 18% do 23% (źródło: badania własne Motiveaction w latach 2013–2014).

 

Informacji udziela pan Krzysztof Kalata – e-mail: ; tel.: 609 999 679.