English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

CSR w czasie polskiej prezydencji

22-07-2011

Konferencja „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE” odbędzie się 5 września 2011 roku w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Konferencję organizuje Ministerstwo Gospodarki wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

1 lipca 2011 roku Polska po raz pierwszy w historii objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, co daje możliwość podkreślenia na forum międzynarodowym priorytetów Polski w zakresie kształtowania kierunków rozwoju gospodarczego oraz promocji istotnych z punktu widzenia uwarunkowań kraju czynników wzrostu. Polska Prezydencja jest również okazją do promocji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Ministerstwo Gospodarki wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło się przygotowania największej jak dotąd konferencji, na temat roli i znaczenia CSR w całej Europie. Polska będzie pierwszym krajem, który w trakcie swojej Prezydencji tak wiele uwagi poświęci kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Celem konferencji jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń administracji publicznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych do zwiększenia obecności i skuteczności CSR w UE. W trakcie dyskusji przedstawione zostaną m.in. wyniki projektu „Wizja 2050”, realizowanego przez Światową Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), którego celem jest określenie roli, jaką biznes ma do odegrania na przestrzeni najbliższych dekad w kształtowaniu warunków umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych obecnego i przyszłych pokoleń. Ponadto, podkreślona zostanie potrzeba zwiększania transparentności i wiarygodności danych, w tym pozafinansowych, umożliwiających rozwój odpowiedzialnych inwestycji oraz dostarczających wiedzy niezbędnej do wzmocnienia relacji z interesariuszami.

 

Konferencja będzie miała na celu przedstawienie uczestnikom znaczącej roli, jaką sektor prywatny oraz partnerzy społeczni mają do odegrania na przestrzeni najbliższych dekad w kształtowaniu warunków umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych obecnego i przyszłych pokoleń, w kontekście rozwoju Unii Europejskiej oraz Polski. By ukazać istotę zagadnień poruszanych podczas konferencji organizatorzy postanowili zaprosić na konferencję wybitnych ekspertów, w tym również przedstawicieli znaczących zagranicznych organizacji z dziedziny CSR, m.in.: CSR Europe, WBCSD, The Global Compact, CSR 360 Global Partner Network, Business in the Community. Wydarzenie zaplanowane jest dla ok. 300 uczestników.