English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Prezydencja Kalendarz spotkań ministerialnych
Zakładki 3
zakladki_video

Kalendarz spotkań ministerialnych

DRUKUJ

Lipiec
 

5 – 6 lipca Nieformalne spotkanie ministrów ds. zdrowia, Sopot
6 – 7 lipca Konferencja pt. „Wschodni Wymiar Mobilności”, Warszawa
7 – 8 lipca Nieformalne spotkanie ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej, Sopot
8 lipca Spotkanie członków Rady Ministrów RP z Kolegium Komisarzy UE, Warszawa
11 – 12 lipca Nieformalne spotkanie ministrów ds. środowiska, Sopot
12 lipca Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela
13 – 15 lipca Spotkanie wysokiego szczebla ds. energii, Bełchatów
14 – 15 lipca Nieformalne spotkanie ministrów ds. rozwoju, Sopot
16 lipca Konferencja ministerialna pt. „Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej”, Sopot
18 lipca Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela
18 lipca Rada ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela
18 – 19 lipca Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela
18 – 19 lipca Nieformalna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Sopot
18 – 19 lipca Konferencja pt. „Wyrównywanie szans poprzez sport jako element polityki społecznej”, Wrocław
18 – 20 lipca Konferencja pt. „Kompetencje w Kulturze”, Warszawa
20 lipca Konferencja poprzedzająca nieformalne posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności nt. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Sopot
20 – 22 lipca Nieformalna Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Sopot
22 lipca Rada ds. Gospodarczych i Finansowych – budżet (ECOFIN budget), (ewent.), Bruksela
25 – 26 lipca Spotkanie wyższych urzędników UE – USA, Kraków
28 – 29 lipca Nieformalne spotkanie ministrów ds. europejskich, Sopot
 

Wrzesień


2 – 3 września Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych w formule GYMNICH, Sopot
5 września Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności biznesu, Gdańsk
5 – 6 września Nieformalne spotkanie ministrów ds. transportu, Sopot
6 – 7 września IV Forum Inwestycyjne, Tarnów
8 – 11 września Europejski Kongres Kultury, Wrocław
9 września „Rozszerzenie jednolitego rynku europejskiego dla Krajów Partnerskich jako impuls dla wzajemnego rozwoju gospodarczego – nowa koncepcja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”, Krynica Zdrój
9 września Nieformalne spotkanie ministrów ds. kultury i spraw audiowizualnych, Wrocław
11 – 13 września Nieformalna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Wrocław
12 września Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela
12 września Konferencja pt. „e-wolontariat”, Warszawa
13 – 14 września Konferencja pt. „Od wolontariusza do lidera sportu”, Warszawa
14 – 16 września Eurofi Financial Forum (wydarzenie towarzyszące), Wrocław
15 września Konferencja ministerialna Ministerstwa Gospodarki z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Warszawa
16 – 17 września Nieformalna Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Wrocław
17 – 18 września Europejski Kongres Kobiet, Warszawa
19 – 20 września Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela
19 – 20 września Nieformalna Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – Energia (TTE – Energy), Wrocław
22 – 23 września Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Bruksela
22 – 23 września Nieformalne spotkanie ministrów obrony narodowej, Wrocław
26 września Rada ds. Zagranicznych (FAC) w formacie ministrów handlu, Bruksela
26 września Formalny lunch ministrów ds. handlu, Bruksela
26 września Konferencja ministerialna MPiPS nt. priorytetu społecznego "Społeczne skutki kryzysu gospodarczego: Krótko i długookresowe działania w ramach polityki antykryzysowej", Wrocław
26 – 28 września Doroczna konferencja Enterprise Europe Network, Warszawa
28 – 29 września Konferencja ministerialna pt. "Leśnictwo dla klimatu i różnorodności biologicznej" wraz z połączonym spotkaniem dyrektorów ds. lasów i ochrony przyrody, Ryn
29 – 30 września Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Warszawa
29 – 30 września Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Bruksela
 

Październik
 

3 października Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), Luksemburg
2 – 4 października Forum Rynku Wewnętrznego (SIMFO), Kraków
3 – 4 października Forum ministerialne Unia Europejska – Bałkany Zachodnie, Ochryda
4 października Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Luksemburg
5 – 6 października Nieformalne spotkanie ministrów ds. turystyki, Kraków
5 – 7 października Europejskie Forum Turystyki, Kraków
6 października Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii - transport (TTE - Transport), Luksemburg
10 października Rada ds. Środowiska (ENVI), Luksemburg
10 – 11 października Rada ds. Zagranicznych (FAC), Luxemburg
10 – 11 października Konferencja ministerialna w zakresie polityki energetycznej wraz ze Zgromadzeniem Ogólnym Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) oraz Rady Regulatorów (ACER) pt.: „Konkurencyjny i zintegrowany rynek jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego”, Kraków
10 – 11 października Stała Rada Współpracy Unia Europejska – Rosja w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Warszawa
10 – 11 października Konferencja ministerialna MPiPS pt. „Wyzwania i szanse dla zatrudnienia wobec zmian, Warszawa
10 – 11 października Nieformalne spotkanie Ministrów UE ds. Kształcenia Obowiązkowego, Gdańsk
10 – 12 października Europejskie Forum Dziedzictwa, Wrocław
11 października Rada ds. Ogólnych (GAC), Luksemburg
11 – 12 października Konferencja w sprawie przygotowania do Światowego Szczytu Rio+20, Warszawa
13 – 14 października Nieformalne spotkanie ministrów sportu, Kraków
17 października Trójstronny Szczyt Społeczny, Bruksela
17 – 18 października Konwencja Europejskiej Platformy Przeciw Ubóstwu, Kraków
17 – 18 października RADA EUROPEJSKA, Bruksela
18 – 19 października Konferencja ministerialna pt. „Rozwój Europejskiego Systemu Statystycznego w świetle
Partnerstwa Wschodniego – kierunki i strategia”, Kraków
19 – 20 października Konferencja ministerialna pt. „Perspektywy rozwoju rynku łączności elektronicznej w Unii
Europejskiej”, Warszawa
19 – 20 października Europejski Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa
19 – 21 października Konferencja Szefów Służb Celnych w ramach unijnego programu Partnerstwa Wschodniego, Kraków
20 – 21 października Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Luksemburg
20 – 21 października Spotkanie wyższych urzędników Unii dla Śródziemnomorza, Kraków
20 – 21 października Nieformalne spotkanie ministrów ds. rodziny i równości płci, Kraków
20 – 21 października Konferencja we współpracy z Europejską Akademią Prawa w Trewirze – Transgraniczne postępowanie upadłościowe, Trewir
24 – 25 października Spotkanie ministrów transportu nt. Partnerstwa Wschodniego, Kraków
24 – 26 października Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Bałtyckie Forum Rozwoju, Gdańsk
25 – 26 października Konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej, Warszawa
26 – 27 października Konferencja nt. realizacji inicjatywy LMI oraz Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI), Warszawa
27 – 28 października Konferencja ministerialna pt. „Zbliżanie przepisów państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego z prawem Unii Europejskiej w zakresie kwestii weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz bezpieczeństwa i jakości żywności”, Kraków
27 – 28 października Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Luksemburg
 

Listopad
 

3 – 4 listopada II Konferencja Ministerialna Procesu Praskiego – Building Migration Partnerships in Action, Poznań
7 listopada Spotkanie ministerialne UE – USA w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Waszyngton
7 – 8 listopada Konferencja ministerialna pt. „Solidarność w zdrowiu – Zmniejszanie różnic w zdrowiu pomiędzy państwami Unii Europejskiej”, Poznań
8 listopada Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela
9 – 10 listopada Konferencja nt. europejskiego prawa umów, Warszawa
14 listopada Rada ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela
14 – 15 listopada Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela
14 – 15 listopada V Europejski Szczyt ds. Równości, Poznań
15 listopada Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela
15 listopada Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na marginesie Rady GAC, Bruksela
17 listopada Spotkanie ministrów ds. administracji elektronicznej, Poznań
17 – 18 listopada 6. Europejska Konferencja Ministerialna i Wystawa nt. e-administracji „Borderless eGoverment Services for Europeans”, Poznań
18 listopada Rada ds. Gospodarczych i Finansowych – budżet (ECOFIN budget), Bruksela
21 – 22 listopada Konferencja Praw Podstawowych 2011, Warszawa
23 – 24 listopada Konferencja pt. „5-lecie REACH”, Warszawa
24 listopada Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – energia (TTE – Energy), Bruksela
24 listopada Konferencja ministerialna „Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, inkluzywnej i zrównoważonej Europy”, Poznań
24 – 25 listopada Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów, Poznań
25 listopada Nieformalne spotkanie ministrów ds. polityki regionalnej, spójności, spójności terytorialnej i rozwoju miast, Poznań
28 – 29 listopada Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS), Bruksela
30 listopada Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela
 

Grudzień
 

1 grudnia Rada ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela
1 grudnia Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), Bruksela
1 - 2 grudnia Konferencja wysokiego szczebla dla krajów południowego sąsiedztwa, Warszawa
2 grudnia Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów - Zdrowie (EPSCO – Health), Bruksela
5 grudnia Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela
5 – 6 grudnia Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Bruksela
5 – 6 grudnia Rada ds. Kosmicznych na marginesie Rady ds. Konkurencyjności (COMPET) (ewent.), Bruksela
5 – 6 grudnia Konferencja nt. finansowych aspektów prawa do porady adwokata w państwach członkowskich UE, Warszawa
9 grudnia RADA EUROPEJSKA, Bruksela
12 grudnia Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – transport (TTE – Transport), Bruksela
13 grudnia Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – telekomunikacja (TTE – Telecom.), Bruksela
13 – 14 grudnia Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Bruksela
15 – 16 grudnia Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela
15 – 16 grudnia Europejskie Dni Rozwoju, Warszawa
16 grudnia Rada ds. Ogólnych nt. Polityki Spójności (GAC), (ewent.) Bruksela
16 grudnia Rada ds. Zagranicznych (FAC) na marginesie konferencji ministerialnej WTO, (ewent.) Genewa
19 grudnia Rada ds. Środowiska (ENVI), Bruksela

 

Więcej informacji...