English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Programy Operacyjne 2014-2020 Programowanie Akty prawne Rozporządzenie WE nr 1303/2013
Zakładki 3
zakladki_video

Rozporządzenie WE nr 1303/2013

DRUKUJ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 1303/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.