English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Programy Operacyjne

DRUKUJ

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności będą inwestowane poprzez 6 krajowych programów operacyjnych (w tym poprzez jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej – lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Punktem odniesienia dla ich konstrukcji jest umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Krajowe programy operacyjne obecnie są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską.

Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia poniższa tabela.  

 

Podział środków unijnych na programy krajowe

 Program Infrastruktura i Środowisko

 27,41 mld euro

 Program Inteligentny Rozwój

 8,61 mld euro

 Program Polska Cyfrowa

 2,17 mld euro

 Program Wiedza Edukacja Rozwój

 4,69 mld euro

 Program Polska Wschodnia

 2 mld euro

 Program Pomoc Techniczna

 700,12 mln euro

 

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. 

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia poniższa tabela.

 

WOJEWÓDZTWO 

 CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO
CENY BIEŻĄCE, EURO

Dolnośląskie 

2 252 546 589 

Kujawsko-Pomorskie 

1 903 540 287

Lubelskie 

2 230 958 174

Lubuskie

906 929 693

Łódzkie

2 256 049 115 

Małopolskie

2 878 215 972

Opolskie

944 967 792

Podkarpackie

2 114 243 760

Podlaskie

1 213 595 877

Pomorskie

1 864 811 698

Śląskie

3 476 937 134

Świętokrzyskie

1 364 543 593

Warmińsko-Mazurskie

1 728 272 095

Wielkopolskie

2 450 206 417

Zachodniopomorskie 

1 601 239 216

Razem 15

29 187 057 412

Mazowieckie

2 089 840 138

Razem 16

31 276 897 550

 
Programy Operacyjne są negocjowane z Komisją Europejską i ich ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanych tutaj projektach.