English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Programy Operacyjne 2014-2020 Programowanie Programy Operacyjne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i szczegółowy opis priorytetów
Zakładki 3
zakladki_video

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i szczegółowy opis priorytetów

DRUKUJ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - stan na 8 stycznia 2014 r.

Koncepcja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest odpowiedzią na wyzwania związane z przyjęciem ambitnych celów rozwojowych zaadresowanych do Polityki Spójności w zakresie infrastruktury rozwoju zrównoważonego, przy jednoczesnym dostosowaniu tych celów do krajowych uwarunkowań. Zgodnie ze strategią Europa 2020, rozwój zrównoważony oznacza budowanie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, tj. jednocześnie uwzględniającej wymiar środowiskowy, społeczny i gospodarczy działań.

 

Struktura programu składa się z czterech głównych celów tematycznych tworzących cztery podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport zrównoważony) oraz w ograniczonym zakresie komplementarnych działań w ramach celu tematycznego 9, dotyczących kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Program jest negocjowany z Komisją Europejską i jego ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanym tutaj projekcie.

Pliki do pobrania