English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Programy Operacyjne 2014-2020 Programowanie Programy Operacyjne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i szczegółowy opis priorytetów
Zakładki 3
zakladki_video

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i szczegółowy opis priorytetów

DRUKUJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - stan na 10 stycznia 2014 r.

Inteligentny rozwój, rozumiany jako wzrost gospodarczy oparty na wiedzy i innowacji, jest jednym spośród trzech priorytetów strategii Europa 2020. Dokument ten wskazuje, że innowacyjność europejskiej gospodarki na tle innych krajów wysokorozwiniętych jest nadal niewystarczająca. Udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową w PKB kształtuje się na poziomie ok. 2% w UE, podczas gdy w USA jest to blisko 3%, a w Korei Południowej ok. 3,7%. Różnice te wynikają przede wszystkim z poziomu inwestycji sektora prywatnego. Cel, jaki został postawiony przed Unią Europejską w zakresie rozwoju inteligentnego, to przeznaczenie 3% PKB na B+R w 2020 r. Do osiągnięcia tego celu powinien przyczynić się nie tylko wzrost nakładów na B+R, ale także zmiana struktury tych nakładów oraz poprawa warunków dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez sektor prywatny.

 

Wskazany w strategii Europa 2020 cel, dotyczący zwiększenia nakładów na B+R, został dostosowany do możliwości realizacyjnych poszczególnych państw członkowskich UE. Zobowiązanie dla Polski dotyczy przeznaczenia 1,7% PKB na B+R w 2020 r.
 

Program jest negocjowany z Komisją Europejską i jego ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanym tutaj projekcie.

Pliki do pobrania