English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wytyczne horyzontalne

DRUKUJ

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 - projekt z 6 czerwca 2014 r.

Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangaŜowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.