English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych

DRUKUJ

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS w okresie programowania 2014-2020

Niniejsze wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z przepisami Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule VII rozporządzenia ogólnego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.