English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Raporty

DRUKUJ

Raport „Podatek VAT w Polsce"

We współczesnej gospodarce regulacje podatkowe mają ogromny wpływ na sposób i rentowność prowadzenia działalności gospodarczej. To od nich w dużej mierze zależą rozwój przedsiębiorczości w danym kraju oraz tempo wzrostu wytwarzanego dochodu narodowego. Dlatego obowiązkiem każdego ustawodawcy jest tworzenie przepisów prawa podatkowego w taki sposób, aby łączyły one oczywiste potrzeby budżetowe państwa z zapewnieniem jak najdogodniejszych warunków do funkcjonowania firm. W ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT”, przeprowadziliśmy dogłębną diagnozę problemów związanych z polskim systemem podatkowym, zwłaszcza podatkiem VAT, z którymi stykają się przedsiębiorcy.

 

Efektem jest niniejszy raport, który bazuje na wynikach szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych we współpracy z TNS Polska S.A. Zidentyfikowaliśmy w nim najważniejsze trudności prawne i ekonomiczne, na które napotykają przedsiębiorcy sektora MŚP, rozliczając bieżącą działalność gospodarczą.
 

Zapraszamy do lektury.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.

 

 

 

 

Więcej informacji:
http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

 

Raport „Dialog społeczny w Szwajcarii"

Dialog społeczny w Szwajcarii ma długą tradycję, wynikającą z historycznego sposobu organizacji państwa. Można wręcz powiedzieć, że cała Konfederacja została zbudowana na kompromisie. Nie dziwi zatem, że kultura prowadzenia sporów jest tam nadzwyczaj wysoko rozwinięta. Dialog społeczny stoi tam na zupełnie innym niż w Polsce poziomie – dość powiedzieć, że opiera się na fundamentalnym przekonaniu, że tylko wtedy każda strona wygrywa, kiedy decyzję podejmuje się rozmawiając. Takie podejście nie tylko wzmacnia zaufanie i poczucie odpowiedzialności, lecz także zapewnia trwałość wypracowanych porozumień.
 

Dlatego właśnie nawiązaliśmy współpracę ze Schweizerischer Gewerbeverband sgv – Szwajcarską Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największą taką organizacją w Szwajcarii. Chcielibyśmy nauczyć się od naszych partnerów jak najwięcej, a zdobytą w ten sposób wiedzę przekazać innym.
 

Niniejsze opracowanie właśnie temu służy – to krótki przewodnik po standardach panujących w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Na dialog postanowiliśmy spojrzeć w dużej mierze przez pryzmat dyskusji podatkowych – ponieważ w każdym kraju toczą się one z podobną pasją i wszędzie stanowią dla administracji i jej partnerów nie lada wyzwanie. Liczymy, że lektura naszego przewodnika będzie dla Państwa ciekawym i inspirującym doświadczeniem.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.

 

 

 

 

Więcej informacji:
http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/