English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Projekty europejskie
Zakładki 3
zakladki_video

Projekty europejskie

DRUKUJ

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zawsze byli orędownikiem jak najszybszej i najpełniejszej integracji z unijnymi strukturami – nie dziwi więc, że aktywność na polu funduszy europejskich wykazywali jeszcze przed akcesją w 2004 r. Utworzenie Departamentu Funduszy Unijnych stanowiło odpowiedź na rosnące wyzwania związane z procesem integracji; celem jego działania jest wykorzystanie szansy, jaką otworzyła ona przed polską gospodarką, społeczeństwem i rodzimymi przedsiębiorcami. Eksperci Departamentu Funduszy Unijnych biorą aktywny udział w procesie dystrybuowania funduszy unijnych – nakreślają jego prawne ramy, konstruują zasady subwencjonowania i nadzorują proces przyznawania dotacji. Ale nie tylko – szerokie spectrum aktywności społeczno-gospodarczej Pracodawców RP nie byłoby możliwie bez unijnego wsparcia. Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na rozwój każdej formy wsparcia polskiej przedsiębiorczości, bowiem każda z nich jest tak samo ważna. W tym kontekście ważne jest, że Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej  nie tyle realizują konkretne projekty, ile tworzą trwałe instytucje i ramy, dzięki którym Polska jest coraz bardziej przyjazna pracodawcom.